Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 271 - 300 kokonaismäärästä 565
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Havrix 1440 ELISA U/ml injektioneste, suspensio SPC 2018-09-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
HBVaxPro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Hepatect 50 IU-ml infuusioneste, liuos SPC 2019-11-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Hepcludex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Hepsera - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Hexacima - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Hexyon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Hipeksal 1 g tabletti SPC 2014-12-01

PL

Resepti

Hiprex 1 g jauhe SPC 2021-02-05

PL

Resepti

Hiprex 1 g tabletti SPC 2021-02-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Hizentra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
HyQvia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ictady 245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-26

PL

Resepti

Imovax Polio injektioneste, suspensio SPC 2021-03-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Imvanex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Infanrix Hexa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Infanrix-Polio injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2019-09-16

PL

Resepti

Infanrix-Polio+Hib injektiokuiva-aine ja suspensio, injektiopullo ja esitäytetty ruisku SPC 2019-09-16

PL

Resepti

Influvac injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2020-11-17

PL

Resepti

Influvac Tetra injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2021-04-29

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Intelence - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Invanz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Invirase - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Iqymune 100 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2020-05-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Isentress - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ixiaro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Juluca - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kaletra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Kefalex 500 mg ja 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-12-15

PL

Resepti

Kefalex 500 mg, 750 mg kalvopäällysteinen tabletti SPC 2021-01-18

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  |  Seuraavat 30   >