Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: y


Valmisteyhteenvedot 1 - 15 kokonaismäärästä 15
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Yanimo Respimat 2.5 mikrog-2.5 mikrog inhalaationeste, liuos SPC 2022-08-12

PL

Resepti

Yantil depot 100 mg, 150 mg, 200 mg depottabletti SPC 2010-11-15

PL

Resepti

Yanulez 2 mg-0,03 mg tabletti SPC 2023-09-14

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Yargesa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Yasmin 003mg-3mg tabletti SPC 2023-06-21

PL

Resepti

Yasminelle 002mg-3mg tabletti SPC 2023-05-25

PL

Resepti

Yaz 0.02mg-3mg tabletti SPC 2023-05-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Yellox - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Yentreve - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Yervoy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Yescarta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Yondelis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Yorvipath - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Yttriga - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Yuflyma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi