Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 211 - 240 kokonaismäärästä 565
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Emtricitabine-Tenofovir disoproxil Tillomed 200 mg-245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Emtriva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Encepur 1.5 mikrog-0.5 ml injektioneste, suspensio PL 2020-09-04

PL

Resepti

Encepur 1.5 mikrog-0.5 ml injektioneste, suspensio SPC 2020-09-04

PL

Resepti

Encepur Lapset 0.75 mikrog-0.25 ml injektioneste, suspensio SPC 2020-09-04

PL

Resepti

Engerix-B 10 mikrog-0.5 ml injektioneste, suspensio esitäytetyssä ruiskussa tai injektiopullossa SPC 2020-09-04

PL

Resepti

Engerix-B 20 mikrog-ml injektioneste, suspensio esitäytetyssä ruiskussa tai injektiopullossa SPC 2020-09-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Entecavir Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Entecavir Stada 0,5 mg ja 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Entercavir Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Epclusa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Epivir - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ertapenem Fresenius Kabi 1 g kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos PL 2020-10-22

PL

Resepti

Ertapenem Fresenius Kabi 1 g kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2020-10-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ervebo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Erythromycin Panpharma 1 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2020-07-23

PL

Resepti

Ethambutol Orion 500 mg tabletti SPC 2021-02-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Eviplera - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Evotaz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Exviera - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Famvir 125 mg, 250 mg, 500 mg tabletti SPC 2019-01-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fendrix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fetcroja - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Flebogamma DIF (ent. Flebogammadif) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fluad Tetra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Fluarix Tetra injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2020-04-16

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  |  Seuraavat 30   >