Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 338
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Budesonide/Formoterol Teva Pharma B.V. - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Bufomix Easyhaler 160 mikrog-4.5 mikrog - inhalaatio inhalaatiojauhe SPC 2020-05-29

PL

Resepti

Bufomix Easyhaler 320 mikrog-9 mikrog - inhalaatio inhalaatiojauhe SPC 2020-05-29

PL

Resepti

Bufomix Easyhaler 80 mikrog-4.5 mikrog - inhalaatio inhalaatiojauhe SPC 2020-05-29

PL

Resepti

Buventol Easyhaler 100 mikrog-annos, 200 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2020-06-02 Uusi

PL

Resepti

Caredin 2.5 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2020-09-10

PL

Resepti

Caredin 5 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2020-09-10

PL

Resepti/itsehoito

Cetimax 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-09-18

PL

Resepti/itsehoito

Cetirizin Sandoz 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-23

PL

Resepti/itsehoito

Cetirizin-ratiopharm 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-09-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cinqaero - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cirrus 5 mg-120 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2020-08-20

PL

Resepti

Cocillana oraalineste SPC 2019-06-11

PL

Resepti

Codesan Comp oraaliliuos SPC 2019-07-01

PL

Itsehoito

Codetabs imeskelytabletti SPC 2020-10-29

PL

Resepti

Curosurf 80 mg-ml instillaatiosuspensio hengitysteihin SPC 2017-04-25

PL

Resepti

Cycloterol 12 mikrog/annos inhalaatiojauhe SPC 2020-03-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dasselta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Daxas - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Desloratadin Mylan 5 mg tabletti SPC 2020-04-16

PL

Resepti/itsehoito

Desloratadin Orion 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-27

PL

Resepti

Desloratadin Stada 0,5 mg-ml oraaliliuos SPC 2018-07-11

PL

Resepti

Desloratadin Stada 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Desloratadine Actavis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Desloratadine ratiopharm - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Desloratadine Sandoz 5 mg tabletti SPC 2018-09-27

PL

Resepti

Desloratadine Sopharma 0.5 mg-ml oraaliliuos SPC 2020-03-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Desloratadine Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Deslox 2.5 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2019-07-04

PL

Resepti/itsehoito

Deslox 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-07-08.docx

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >