Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 241 - 270 kokonaismäärästä 338
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Retafyllin 200 mg depottabletti, 300 mg depottabletti SPC 2020-07-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Revinty Ellipta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Revitelle 10 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2019-01-28

PL

Resepti

Revitelle 2.5 mg_ml oraaliliuos SPC 2019-01-28

PL

Resepti

Revitelle 20 mg tabletti SPC 2019-07-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Riarify - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Rinexin 50 mg depottabletti SPC 2020-10-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rolufta Ellipta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Rometor ratiopharm 2 mg-ml oraaliliuos SPC 2019-10-08

PL

Resepti

Salflumix Easyhaler 50_250 ja 50_500 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2020-02-19.doc

PL

Resepti

Salmeson 50-250, 50-500 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2019-05-24

PL

Resepti

Salmeterol-Fluticason Orion 25 mikrog-125 mikrog, 25 mikrog-250 mikrog-annos inhlaatiosumute, suspensio SPC 2020-07-22

PL

Resepti

Salmeterol-Fluticasone Neutec 50 mikrog-500 mikrog-annos inhalatiojauhe, annosteltu SPC 2020-10-07

PL

Resepti

Salmeterol-Fluticasone Neutec 50-100, 50-250 mikrog-annos inhalaatiojauhe, annosteltu SPC 2020-10-07

PL

Resepti

Salmex 50-100, 50-250, 50-500 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2019-05-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Seebri Breezhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Septabene 1.5 mg-ml + 5 mg-ml sumute suuonteloon, liuos SPC 2020-12-14 Uusi

PL

Resepti/itsehoito

Septabene eukalyptus 3 mg-1 mg imeskelytabletti SPC 2020-10-15

PL

Resepti/itsehoito

Septabene sitruuna & hunaja 3 mg-1 mg imeskelytabletti SPC 2020-04-22

PL

Resepti/itsehoito

Septabene sitruuna & seljankukka 3 mg-1 mg imeskelytabletti SPC 2020-04-22

PL

Itsehoito

Septanazal 1 mg-ml + 50 mg-ml nenäsumute, liuos SPC 2020-07-07

PL

Resepti

Seretide Diskus 50 mikrog-100 mikrog, 50 mikrog-250 mikrog, 50 mikrog-500 mikrog - annos inhalaatiojauhe, annosteltu SPC 2020-07-31

PL

Resepti

Seretide Evohaler 25-50, 25-125, 25-250 mikrog-annos inhalaatiosumute SPC 2019-05-24

PL

Resepti

Serevent Diskus 50 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2014-08-14

PL

Resepti

Serkep 25 mikrog-125 mikrog-annos, 25 mikrog-250 mikrog-annos, inhalaatiosumute, suspensio SPC 2020-06-09

PL

Itsehoito

Silotoc 2.13 mg-ml oraaliliuos SPC 2019-11-04

PL

Resepti

Silotoc 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-08-15

PL

Resepti

Singulair 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-02

PL

Resepti

Singulair 4 mg purutabletti SPC 2019-10-02

PL

Resepti

Singulair 4 mg rakeet SPC 2019-10-02

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >