Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 181 - 210 kokonaismäärästä 340
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Mometasone SanoSwiss 50 mikrog-annos nenäsumute SPC 2020-02-05 Uusi

PL

Resepti

Mommox 50 mikrog-annos nenäsumute, suspensio SPC 2020-02-14

PL

Resepti

Montelukast Accord 10 mg tabletti SPC 2014-07-29

PL

Resepti

Montelukast Accord 4 mg purutabletti SPC 2016-09-28

PL

Resepti

Montelukast Accord 5 mg purutabletti SPC 2019-11-22

PL

Resepti

Montelukast Apotex 4 mg, 5 mg purutabletit, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2010-09-03

PL

Resepti

Montelukast Helm 5 mg purutabletit SPC 2010-12-10.doc

PL

Resepti

Montelukast Krka 10 mg tabletti SPC 2018-05-22

PL

Resepti

Montelukast Krka 4 mg purutabletti SPC 2018-05-22

PL

Resepti

Montelukast Krka 5 mg purutabletti SPC 2018-05-22

PL

Resepti

Montelukast MSD 10 mg tabletti SPC 2013-11-13

PL

Resepti

Montelukast MSD 4 mg purutabletti SPC 2013-11-13

PL

Resepti

Montelukast MSD 4 mg rakeet SPC 2013-11-13

PL

Resepti

Montelukast MSD 5 mg purutabletti SPC 2013-11-13

PL

Resepti

Montelukast Mylan 10 mg tabletti SPC 2014-03-18

PL

Resepti

Montelukast Mylan 5 mg purutabletti SPC 2016-11-18

PL

Resepti

Montelukast Orion 10mg tabletti SPC 2010-11-16.doc

PL

Resepti

Montelukast Orion 4mg purutabletti SPC 2010-11-16.doc

PL

Resepti

Montelukast Orion 5mg purutabletti SPC 2010-11-16.doc

PL

Resepti

Montelukast ratiopharm 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-06-10

PL

Resepti

Montelukast ratiopharm 4 mg purutabletti SPC 2019-06-10

PL

Resepti

Montelukast ratiopharm 5 mg purutabletti SPC 2019-06-10

PL

Resepti

Montelukast Sandoz 10 mg tabletti SPC 2018-11-21

PL

Resepti

Montelukast Sandoz 4 mg rakeet SPC 2018-11-26

PL

Resepti

Montelukast Stada 4 mg, 5 mg purutabletit, 10 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2010-10-25

PL

Resepti

Montelukast Symphar 4 mg, 5 mg purutabletti, 10 mg tabletti SPC 2010-02-23 .doc

PL

Resepti/itsehoito

Mucomyst 200 mg poretabletti SPC 2017-06-01

PL

Itsehoito

Mucoratio 200 mg poretabletti SPC 2019-12-20 Uusi

PL

Resepti/itsehoito

Mucoratio 600 mg poretabletti SPC 2019-10-14 Uusi

PL

Resepti/itsehoito

Mucovin 0.8 mg-ml oraaliliuos SPC 2019-07-11

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >