Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 338
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Flutiform 50-5, 125-5, 250-10 mikrog-annos inhalaatiosumute SPC 2018-12-06

PL

Resepti

Flutiform K-haler 50-5, 125-5 mikrog-annos inhalaatiosumute SPC 2017-11-27

PL

Resepti/itsehoito

Flynise 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-11-21

PL

Resepti

Fomeda Easyhaler 12 mikrog/annos inhalaatiojauhe SPC 2018-03-01

PL

Resepti

Foradil 12 mikrog-annos inhalaatiojauhe, kapseli SPC 2013-08-15

PL

Resepti

Formatris Novolizer 6, 12 mcg-annos inhalaatiojauhe SPC 2017-09-26

PL

Resepti

Formaxa 12 mikrog-annos inhalaatiojauhe, kapseli, kova SPC 2020-05-10.docx

PL

Resepti

Formoterol Easyhaler 12 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2018-03-01

PL

Resepti

Formoterol Stada 12 mikrog inhalaatiojauhe, kapseli, kova SPC 2019-05-15

PL

Itsehoito

Glinor 5.2 mg-annos nenäsumute SPC 2015-03-16

PL

Resepti/itsehoito

Heinix 10 mg imeskelytabletti SPC 2018-06-25

PL

Resepti/itsehoito

Heinix 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-04-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Hirobriz Breezhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Histec 10 mg imeskelytabl SPC 2020-05-03 Uusi

PL

Resepti/itsehoito

Histec 10 mg tabletti SPC 2018-10-31

PL

Resepti

Imvlo 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-02

PL

Resepti

Imvlo 4 mg purutabletti SPC 2019-10-02

PL

Resepti

Imvlo 4 mg rakeet SPC 2019-10-02

PL

Resepti

Imvlo 5 mg purutabletti SPC 2019-10-02

PL

Resepti

Innovair 100-6 mikrog-annos inhalaatiosumute SPC 2020-03-11

PL

Resepti

Innovair 200-6 mikrog-annos inhalaatiosumute SPC 2018-11-20

PL

Resepti

Innovair nexthaler 100 mikrog-6 mikrog-inhalaatio inhalaatiojauhe SPC 2019-04-03

PL

Resepti

Innovair nexthaler 200 mikrog-6 mikrog-inhalaatio inhalaatiojauhe SPC 2018-12-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
INOmax - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Inspiolto Respimat 2.5 mikrog-2.5 mikrog inhalaationeste SPC 2020-03-23

PL

Resepti

Ipramol 0.5 mg-2.5 mg per 2.5 ml sumutinliuos SPC 2018-01-04

PL

Resepti

Ipratropium-Salbutamol Orion 0.5 mg-2.5 mg per 2.5 ml sumutinliuos SPC 2019-08-01

PL

Resepti

Ipraxa 0.25, 0.50 mg-annos sumutinliuos SPC 2014-09-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kalydeco - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Katapekt oraaliliuos SPC 2015-09-21

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >