Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 301 - 330 kokonaismäärästä 339
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti/itsehoito

Telfast 120 mg tabletti SPC 2020-05-05

PL

Resepti/itsehoito

Telfast 180 mg tabletti SPC 2018-08-08

PL

Resepti

Telfast 30 mg tabletti SPC 2018-08-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Temybric Ellipta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Theofol 6.6 mg-ml oraaliliuos SPC 2017-10-16

PL

Resepti

Theofol Comp oraaliliuos SPC 2017-10-16

PL

Resepti

Tiogiva 18 mikrog inhalaatiojauhe, kapseli, kova SPC 2020-12-10 Uusi

PL

Itsehoito

Toncils imeskelytabletti SPC 2020-09-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tovanor Breezhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trelegy Ellipta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trimbow - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trixeo Aerosphere - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trydonis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ultibro Breezhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ulunar Breezhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ventilastin Novolizer 100 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2017-11-02

PL

Resepti

Ventoline 0,4 mg/ml oraaliliuos, SPC, 2020-09-17.doc

PL

Resepti

Ventoline 1, 2 mg-ml sumutinliuos SPC 2016-04-15

PL

Resepti

Ventoline 2 mg tabletti SPC 2020-01-09

PL

Resepti

Ventoline 5 mg/ml sumutinliuos, SPC, 2020-09-17.doc

PL

Resepti

Ventoline Diskus 200 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2014-06-25

PL

Resepti

Ventoline Evohaler 0.1 mg-annos inhalaatiosumute SPC 2020-09-02.doc

PL

Itsehoito

Vicks 0.5 mg-ml nenäsumute, liuos SPC 2020-12-07

PL

Itsehoito

Vicks Sinex 0,5 mg ml nenäsumute, liuos SPC 2018-06-19

PL

Itsehoito

Vicks Vaporub voide SPC 2021-01-08 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xolair - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xoterna Breezhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Xyzal 0.5 mg/ml oraaliliuos SPC 2018-06-29

PL

Resepti/itsehoito

Xyzal 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-06-29

PL

Resepti/itsehoito

Xyzal 5 mg-ml tipat SPC 2018-06-29

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >