Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 338
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti/itsehoito

Kestine Lyo 20 mg tabletti SPC 2019-04-29

PL

Resepti/itsehoito

Kestox 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-05-13

PL

Resepti/itsehoito

Kestox 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-05-13

PL

Resepti

Kevenix 0.5 mg-ml oraaliliuos SPC 2019-03-26

PL

Resepti

Kevenix 5 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2019-07-12

PL

Itsehoito

Kvilla oraaliliuos SPC 2007-01-23

PL

Resepti/itsehoito

Lastin 0.13 mg-annos nenäsumute, liuos SPC 2020-11-26 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Laventair Ellipta (ent. Laventair) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Levazyr 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-04-27

PL

Resepti/itsehoito

Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti SPC 2018-06-28

PL

Resepti

Levocetirizin Stada 5 mg tabletti SPC 2018-08-13

PL

Itsehoito

Livostin 0.5 mg-ml nenäsumute SPC 2016-12-05

PL

Itsehoito

Longin sitruuna 3 mg imeskelytabletti SPC 2020-08-25

PL

Resepti/itsehoito

Loratadin Actavis 10 mg tabletti SPC 2020-01-31

PL

Resepti/itsehoito

Loratadin Ratiopharm 10 mg tabletti SPC 2017-11-20

PL

Resepti/itsehoito

Loratadin Sandoz 10 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2020-05-19

PL

Resepti/itsehoito

Loraxin 10 mg tabletti SPC 2010-08-23.doc

PL

Itsehoito

Marzine 50 mg tabletti SPC 2020-11-06

PL

Itsehoito

Medipekt 0.8 mg-ml ja 1.6 mg-ml oraaliliuos SPC 2018-04-24

PL

Itsehoito

Medipekt 8 mg tabletti SPC 2016-02-09

PL

Itsehoito

Meditus 200 mg poretabletti SPC 2020-06-23

PL

Resepti/itsehoito

Momesonex 50 mikrog-annos nenäsumute, suspensio SPC 2020-09-09

PL

Resepti

Mometason Orion (ent Mometasone Cipla) 50 mikrog-annos nenäsumute, suspensio SPC 2019-03-20

PL

Resepti/itsehoito

Mometasone SanoSwiss 50 mikrog-annos nenäsumute, suspensio SPC 2020-11-10 Uusi

PL

Resepti

Mommox 50 mikrog-annos nenäsumute, suspensio SPC 2020-02-14

PL

Resepti

Montelukast Accord 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-27.docx

PL

Resepti

Montelukast Accord 4 mg purutabletti SPC 2019-11-26

PL

Resepti

Montelukast Accord 5 mg purutabletti SPC 2019-11-26

PL

Resepti

Montelukast Apotex 4 mg, 5 mg purutabletit, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2010-09-03

PL

Resepti

Montelukast Helm 5 mg purutabletit SPC 2010-12-10.doc

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >