Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 211 - 240 kokonaismäärästä 340
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Nasacort 55 mikrog-annos nenäsumute, suspensio SPC 2018-08-20

PL

Itsehoito

Nasment 1 mg-ml nenäsumute, liuos SPC 2020-02-12.doc

PL

Itsehoito

Naso-Ratiopharm 0.5 mg/ml, 1 mg/ml nenäsumute, liuos SPC 2019-02-04

PL

Resepti/itsehoito

Nasofan 50 mikrog-annos nenäsumute, suspensio SPC 2018-10-29

PL

Itsehoito

Nasolin 0.5 mg-ml, 1 mg-ml nenäsumute, liuos SPC 2019-02-26

PL

Resepti

Nasonex 50 mikrog-annos nenäsumute SPC 2020-03-16 Uusi

PL

Itsehoito

Natr Chlorid 9 mg-ml nenätipat SPC 2015-03-30

PL

Resepti/itsehoito

Nefoxef 120 mg tabletti SPC 2019-11-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Neoclarityn - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Netonox 50 mikrog-annos nenäsumute SPC 2017-04-25

PL

Resepti

Nocedan 5 mg tabletti SPC 2019-02-22

PL

Resepti

Novopulmon Novolizer 200 mikrog/annos inhalaatiojauhe SPC 2018-02-14

PL

Resepti

Novopulmon Novolizer 400 mikrog/annos inhalaatiojauhe SPC 2017-11-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Onbrez Breezhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Orkambi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Oslif Breezhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Otrivin 1 mg-ml nenäsumute SPC 2019-02-13

PL

Resepti

Otrivin Comp 0,5 mg-ml + 0,6 mg-ml nenäsumute, liuos SPC 2019-01-31

PL

Itsehoito

Otrivin Menthol Säilytysaineeton 1 mg-ml nenäsumute SPC 2019-02-13

PL

Itsehoito

Otrivin Säilytysaineeton 0.5 mg-ml nenäsumute SPC 2019-02-13

PL

Itsehoito

Otrivin Säilytysaineeton 1 mg-ml nenäsumute SPC 2019-02-13

PL

Resepti

Oxis Turbuhaler 12 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2019-10-28 Uusi

PL

Resepti

Oxis Turbuhaler 6 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2019-10-28 Uusi

PL

Resepti

Pafinur 1 mg-ml oraaliliuos SPC 2018-06-27

PL

Resepti

Pafinur 10 mg tabletti SPC 2019-05-06

PL

Itsehoito

Pentoxyverine Sanofi (ent Pentoxyverine Pharos) 2,13 mg-ml oraaliliuos SPC 2019-09-30

PL

Itsehoito

Posirex Honey-Lemon 1,2 mg-0,6 mg imeskelytabletti SPC 2017-01-27

PL

Itsehoito

Posirex Mint 1,2 mg-0,6 mg imeskelytabletti SPC 2017-01-27

PL

Resepti/itsehoito

Postafen 25 mg tabletti SPC 2019-09-30

PL

Resepti

Pulmicort 0.25, 0.5 mg-ml sumutinsuspensio SPC 2018-08-10

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >