Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 339
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Destamin 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-27

PL

Resepti

Dormix 12.5 mg, 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-11 Uusi

PL

Resepti

Duact kapseli, kova SPC 2020-09-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Duaklir Genuair - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
DuoResp Spiromax - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Dymista 125 mikrogrammaa + 50 mikrogrammaa - annos nenäsumute, suspensio SPC 2020-12-04 Uusi

PL

Resepti/itsehoito

Ebastin Orion 10 mg, 20 mg suussa hajoava tabletti SPC 2019-05-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Eklira Genuair - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Elebrato Ellipta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Enerzair Breezhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Enurev Breezhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Erdopect 300 mg kapseli, kova SPC 2020-07-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fasenra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fasenra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Fexofenadine Bluefish 120 mg tabletti SPC 2020-02-25

PL

Resepti

Fexofenadine Bluefish 180 mg tabletti SPC 2020-02-25

PL

Resepti/itsehoito

Fexofenadine ratiopharm 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-05.doc

PL

Resepti/itsehoito

Fexofenadine ratiopharm 180 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-05.doc

PL

Resepti/itsehoito

Fexorin 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-02-01

PL

Resepti

Flavamed (ent. Ambroxol Berlin Chemie) 6 mg-ml oraaliliuos SPC 2017-06-06

PL

Resepti

Flavamed 30 mg tabletti SPC 2021-01-15 Uusi

PL

Resepti

Flavamed 60 mg poretabletti SPC 2016-09-06

PL

Resepti

Flixonase 400 mikrog-annos nenätipat SPC 2018-04-03

PL

Resepti

Flixonase 50 mikrog-annos nenäsumute SPC 2020-04-16.doc

PL

Resepti

Flixotide 0.5 mg-annos ja 2 mg-annos sumutinsuspensio SPC 2020-09-18

PL

Resepti

Flixotide Diskus 100, 250, 500 mikrog-annos inhalaatiojauhe, annosteltu SPC 2020-09-18

PL

Resepti

Flixotide Evohaler 50, 125, 250 mikrog-annos inhalaatiosumute, suspensio SPC 2020-12-11

PL

Resepti

Flixotide Evohaler 50, 125, 250 mikrog-annos inhalaatiosumute, suspensio SPC 2020-12-11

PL

Resepti/itsehoito

Flutide 50mikrog-annos nenäsumute, suspensio SPC 2020-06-16

PL

Resepti

Flutiform 50-5, 125-5, 250-10 mikrog-annos inhalaatiosumute SPC 2018-12-06

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >