Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 511 - 540 kokonaismäärästä 553
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Vivotif (ent. Typhoral) enterokapseli, kova SPC 2019-03-29

PL

Resepti

Vodask 200 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-04-18

PL

Resepti

Voriconazol Accordpharma 200 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-07-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Voriconazole Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Voriconazole Aristo (ent. Amneal) 200 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2018-03-20

PL

Resepti

Voriconazole Fresenius Kabi 200 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2020-04-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Voriconazole Hikma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Voriconazole Sandoz 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vosevi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xenleta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xerava - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xydalba - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zabdeno - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zavicefta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zeclar 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-04-28

PL

Resepti

Zeclar 50 mg-ml rakeet oraalisuspensiota varten SPC 2020-04-28

PL

Resepti

Zeclar 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-04-28

PL

Resepti

Zeclar OD 500 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2020-04-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zeffix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zepatier - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zerbaxa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zevtera 500 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2019-08-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ziagen - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zinacef 250 mg, 750 mg, 1.5 g injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2018-10-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zinforo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zinnat 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-06-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zinplava - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zithromax 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-03.doc

PL

Resepti

Zithromax 40 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten SPC 2020-06-03.doc

PL

Resepti

Zithromax 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-03.doc

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  |  Seuraavat 30   >