Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 511 - 525 kokonaismäärästä 525
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18   
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Zinnat 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-06-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zinplava - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zithromax 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-03-12

PL

Resepti

Zithromax 40 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten SPC 2019-03-12

PL

Resepti

Zithromax 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-03-12

PL

Resepti

Zithromax IV 500 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-03-12

PL

Resepti

Zolic 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-10-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zostavax - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zovirax 200 mg, 400 mg, 800 mg tabletti SPC 2018-10-31

PL

Resepti

Zovirax 40 mg, 80 mg-ml oraalisuspensio SPC 2018-10-31

PL

Resepti

Zovirax infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-05-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zutectra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zyvoxid 2 mg/ml infuusioneste, liuos SPC 2016-03-11

PL

Resepti

Zyvoxid 20 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten SPC 2019-12-17

PL

Resepti

Zyvoxid 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-07-01

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18