Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 525
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Darunavir Medical Valley 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-09-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Darunavir Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Darunavir Sandoz 75 mg, 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-06-11

PL

Resepti

Darunavir Sandoz 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-06-11

PL

Resepti

Darunavir Stada 400 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-05-06

PL

Resepti

Darunavir Stada 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-05-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dectova - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Delstrigo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Deltyba - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dengvaxia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Descovy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Diclocil 500 mg kapseli SPC 2008-06-24

PL

Resepti

Diflucan 2 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2018-05-24

PL

Resepti

Diflucan 40 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten SPC 2020-01-28

PL

Resepti

Diflucan 50 mg, 100 mg, 150 mg kapseli SPC 2020-01-28

PL

Resepti

Ditebooster injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2016-11-01

PL

Resepti

diTekiBooster injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2018-03-08

PL

Resepti

Ditekipol injektioneste, suspensio SPC 2016-11-01

PL

Resepti

Ditrim Duplo oraalisuspensio SPC 2020-03-26

PL

Resepti

Ditrim Duplo tabletti SPC 2020-03-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dovato - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Doximed 100 mg, 150 mg tabletti SPC 2018-04-26

PL

Resepti

Doximycin 100 mg, 150 mg tabletti SPC 2019-09-30

PL

Resepti

Doxitin 100 mg tabletti SPC 2018-04-25

PL

Resepti

Doxitin 150 mg tabletti SPC 2018-04-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dukoral - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Duoclav Solutab 875-125 mg dispergoituva tabletti SPC 2005-07-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ebilfumin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ecalta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Edurant - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  |  Seuraavat 30   >