Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 537
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Azithromycin Sandoz 40 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten SPC 2020-04-28

PL

Resepti

Azithromycin STADA 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Baraclude - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

BCG Vaccine AJVaccines injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten SPC 2019-02-27

PL

Resepti

Benzylpenicillin Panpharma 0,6 g, 1,2 g, 3 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2020-09-10.docx

PL

Resepti

Betaklav 500 mg_125 mg, 875 mg_125 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-04-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bexsero - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Biktarvy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Bioclavid 500 mg/125 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-06-14

PL

Resepti

Bioclavid 80-11.4 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten SPC 2020-03-05

PL

Resepti

Bioclavid 875 mg-125 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-06-14

PL

Resepti

Bonoq Uro 200 mg tabletti SPC 2002-08-26

PL

Resepti

Bonoq Uro 400 mg tabletti SPC 2002-08-26

PL

Resepti

Boostrix injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2020-08-07 Uusi

PL

Resepti

Boostrix Polio injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2020-08-07 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cancidas (ent. Caspofungin MSD) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Canesoral 150 mg kapseli, kova SPC 2019-07-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Caspofungin Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Caspofungin Lorien 50 mg, 70 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2018-07-01

PL

Resepti

Caspofungin Mylan 50 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2019-09-18

PL

Resepti

Caspofungin Mylan 70 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2019-09-18

PL

Resepti

Caspofungin Orion 50 mg, 70 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2020-07-21.doc

PL

Resepti

Caspofungin Sandoz 50 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2019-02-26

PL

Resepti

Caspofungin Sandoz 70 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2019-02-26

PL

Resepti

Caspofungin Stada 50 mg, 70 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infusionestettä varten, liuos SPC 2019-12-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cayston - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cefazolin IPP Pharma 2 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2018-08-28

PL

Resepti

Cefepim MIP Pharma 1 g, 2 g injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2018-11-23

PL

Resepti

Cefepime Norameda 1 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-12-05

PL

Resepti

Cefotaxim MIP Pharma 1 g, 2 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-04-18

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  |  Seuraavat 30   >