Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 241 - 270 kokonaismäärästä 553
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Fluconazol Krka 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg kapseli, kova SPC 2020-03-30

PL

Resepti

Fluconazol Orion 50 mg, 100 mg, 150 mg kapseli, kova SPC 2020-10-03

PL

Resepti

Fluconazol Ratiopharm 150 mg kapseli SPC 2017-04-18

PL

Resepti

Fluconazole B. Braun 2 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2019-10-07

PL

Resepti

Fluconazole Baxter 2 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2019-01-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fluenz Tetra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Flushnil 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-24 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Foclivia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Fosfomycin 1A Farma 3 g jauhe oraaliliuosta varten SPC 2020-08-25.doc

PL

Resepti

Fosfomycin Infectopharm 40 mg-ml infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2020-07-01

PL

Resepti

Fungizone 50 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-01-31

PL

Resepti

Fungizone 50 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2020-10-06.doc Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fuzeon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Gammagard S-D infuusiokuiva-aine ja liuotin SPC.docx

PL

Resepti

Gammanorm 165 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-08-01

PL

Resepti

Gamunex 100 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2020-02-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Gardasil - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Gardasil 9 - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Geepenil 606 mg injektiokuiva-aine, 6.06 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2017-12-12

PL

Resepti

Gensumycin 40 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2018-07-19

PL

Resepti

Gentacoll 1.3 mg-cm2 implantaatti SPC 2020-09-15

PL

Resepti

Gentamicin B. Braun 1 mg-ml, 3 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2019-07-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Genvoya - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Glazidim 2 g, 3 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2016-06-21

PL

Resepti

Glazidim 500 mg, 1 g injektiokuiva-aine SPC 2018-10-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Granupas (Para-aminosalicylic acid Lucane) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Harvoni - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Havrix 1440 ELISA U/ml injektioneste, suspensio SPC 2018-09-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
HBVaxPro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Hepatect 50 IU-ml infuusioneste, liuos SPC 2019-11-26

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  |  Seuraavat 30   >