Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 331 - 360 kokonaismäärästä 525
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nevirapine Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Nigufo 50 mg, 70 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten SPC 2019-10-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nimenrix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Nitrofur-C 75 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-11-15

PL

Resepti/itsehoito

Nizoral 2 prosenttinen emulsiovoide SPC 2014-06-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Norvir - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Noxafil - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Octagam 100 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2019-10-12

PL

Resepti

Octagam 50 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2019-06-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Odefsey - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Oracea 40 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2020-05-11.docx Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Orbactiv - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Oricyclin 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-04-30

PL

Resepti

Padviram 600 mg-200 mg-245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca (ent. Pandemic influenza vaccine Medimmune) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pandemic Influenza Vaccine H5N1 Baxter - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Panzyga 100 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2019-05-16

PL

Resepti

Penomax 200, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-06-17

PL

Resepti

Pentavac injektiokuiva-aine ja suspensio, suspensiota varten SPC 2018-05-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pifeltro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Piperacillin-Tazobactam Fresenius Kabi 2 g - 0.25 g, 4 g - 0.5 g infuusiokuiva-aine SPC 2017-04-13

PL

Resepti

Piperacillin-Tazobactam Reig Jofre 2 g - 0.25 g, 4 g - 0.5 g infuusiokuiva-aine SPC 2019-02-26

PL

Resepti

Piperacillin-Tazobactam Sandoz 2 g-0.25 g, 4 g-0.5 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2018-07-05

PL

Resepti

Piperacillin-Tazobactam Stragen 2 g - 0.25 g, 4 g - 0.5 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2017-10-12

PL

Resepti

Pneumovax injektioneste, liuos SPC 2019-07-15

PL

Resepti

Pneumovax injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2019-07-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Posaconazole Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Posaconazole AHCL - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Posaconazole Stada 40 mg-ml oraalisuspensio SPC 2019-11-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Prepandrix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  |  Seuraavat 30   >