Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 559
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Creon 20 000, 35 000 enterokapseli, kova SPC 2023-10-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cufence - EMA: EPAR PI
suomi

PL

Itsehoito

Cuplaton 100 mg kapseli, pehmeä SPC 2020-10-14

PL

Itsehoito

Cuplaton 300 mg-ml tipat, emulsio SPC 2020-12-14

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cuprior - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cystadane - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cystagon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cytotec 0,2 mg tabletti SPC 2020-09-14

PL

Resepti/itsehoito

D-Calsor 500 mg-10 mikrog (400 IU), 500 mg-20 mikrog(800IU) tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-29

PL

Resepti

Dapagliflozin Krka 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-09-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dapagliflozin Viatris - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Deca-Durabolin 50 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-05-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dificlir - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Dipentum 250 mg kapseli SPC 2019-03-15

PL

Resepti

Dipentum 250 mg kapseli, kova SPC 2022-08-23

PL

Resepti

Disflatyl 40 mg-ml tipat emulsio SPC 2022-06-09.docx

PL

Resepti

Divifarm 1000 IU, 7000 IU, 30000 IU tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-03

PL

Resepti

Divifarm 2000 IU tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-05-10

PL

Resepti

Divifarm 800 IU tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-03

PL

Resepti

Divisun 2000 IU tabletti SPC 2023-06-16

PL

Resepti

Divisun 800 IU tabletti SPC 2023-06-16

PL

Resepti

Dropizol 10 mg-ml tipat, liuos SPC 2022-07-15

PL

Resepti/itsehoito

Duphagol 13.8 g jauhe oraaliliuosta varten SPC 2024-01-15 Uusi

PL

Resepti/itsehoito

Duphagol Junior 6.9 g jauhe oraaliliuosta varten SPC 2022-10-18

PL

Itsehoito

Duphalac 667 mg-ml oraaliliuos SPC 2022-05-25

PL

Itsehoito

Duphalac Fruit 667 mg-ml oraaliliuos SPC 2022-05-06

PL

Resepti

Duraphat 22.6 mg F-ml dentaalisuspensio SPC 2023-05-31

PL

Resepti/itsehoito

Duraphat 5 mg-g hammastahna SPC 2024-01-12 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ebymect - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Edistride - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  |  Seuraavat 30   >