Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 421 - 450 kokonaismäärästä 506
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Revestive - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ristaben - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ristfor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rizmoic - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Robinul 0.2 mg-ml injektioneste SPC 2016-10-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ryzodeg - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Salazopyrin 500 mg tabletti SPC 2019-08-28

PL

Resepti

Salazopyrin EN 500 mg enterotabletti SPC 2019-08-28

PL

Resepti

Salofalk 1 g peräpuikko SPC 2019-08-15

PL

Resepti

Salofalk 1 g-painallus rektaalivaahto SPC 2019-08-15

PL

Resepti

Salofalk 4 g-60 ml peräruiskesuspensio SPC 2019-08-15

PL

Resepti

Salofalk 500 mg, 1000 mg, 1500 mg, 3000 mg enterodepotrakeet SPC 2019-08-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sancuso - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Saxenda - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Scopoderm 1 mg-72 tuntia depotlaastari SPC 2019-01-29

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Segluromet - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Semglee - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sialanar - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sitagliptin ratiopharm 25, 50, 100 mg tabletti SPC 2016-07-07

PL

Resepti

Somac 20 mg enterotabletti SPC 2019-06-20

PL

Resepti

Somac 40 mg enterotabletti SPC 2019-06-20

PL

Resepti

Somac 40 mg injektiokuiva-aine SPC 2019-06-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Somac Control - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Starlix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Steglatro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Strensiq - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Suliqua - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Synjardy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tandemact - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Targaxan 550 mg tabletti SPC 2018-11-02

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  |  Seuraavat 30   >