Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 391 - 420 kokonaismäärästä 506
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Precosa 250 mg kapseli SPC 2018-02-20

PL

Resepti

Priglide 4 mg, 6 mg tabletti SPC 2017-08-15

PL

Resepti

Primperan 10 mg tabletti SPC 2019-11-07

PL

Resepti

Primperan 5 mg-ml injektioneste SPC 2019-11-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Procysbi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Protaphane - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Pursennid Ex-Lax 12 mg tabletti SPC 2019-06-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Qtern - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Qtern - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Qtrilmet - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Rabeprazol Krka 10, 20 mg enterotabletti SPC 2020-02-24 Uusi

PL

Resepti

Ranitidin Mylan 150 mg tabletti SPC 2019-09-25

PL

Resepti/itsehoito

Ranixal 150 mg poretabletti SPC 2019-11-07

PL

Resepti

Ranixal 150, 300 mg tabletti SPC 2019-06-10

PL

Itsehoito

Ranixal 150, 300 mg tabletti SPC OTC 2019-06-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ravicti - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Recikalc-D 500 mg-400 IU tabletti SPC 2018-07-23

PL

Itsehoito

Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten SPC 2014-12-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Relistor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Rennie Icemint imeskelytabletti SPC 2019-09-30

PL

Itsehoito

Rennie imeskelytabletti SPC 2019-09-30

PL

Itsehoito

Rennie Lakritsi imeskelytabletti SPC 2019-09-30

PL

Itsehoito

Rennie Orange imeskelytabletti SPC 2019-09-30

PL

Itsehoito

Rennie Spearmint imeskelytabletti SPC 2019-09-30

PL

Resepti

Repaglinid Stada 0,5, 1, 2 mg tabletti SPC 2018-08-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Repaglinide Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Repaglinide Krka - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Repaglinide Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Replagal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Resolor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  |  Seuraavat 30   >