Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 211 - 240 kokonaismäärästä 556
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Kaleorid 1 g depottabletit SPC 2024-04-21

PL

Itsehoito

Kaleorid 750 mg ja 1 g depottabletit SPC 2023-04-21

PL

Itsehoito

Kalisol 50 mg-ml oraaliliuos SPC 2022-05-19

PL

Resepti/itsehoito

Kaliumklorid Orifarm 1 g depottabletti SPC 2021-02-23

PL

Itsehoito

Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletti SPC 2023-12-21

PL

Itsehoito

Kaliumklorid Sandoz 1 g depottabletti SPC 2022-08-15

PL

Itsehoito

Kaliumklorid Sandoz 750 mg depottabletti SPC 2021-10-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kanuma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kinpeygo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kirsty - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Klyx peräruiskeliuos SPC 2019-10-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Komboglyze - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kuvan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Kytril 1 mg, 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-09

PL

Resepti

Kytril 1 mg, 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-09

PL

Itsehoito

Lactulos ratiopharm 667 mg-ml oraaliliuos SPC 2023-07-03

PL

Itsehoito

Lactulose-MIP 650 mg-ml oraaliliuos SPC 2022-06-30

PL

Itsehoito

Laktufarm (ent. Levolac) 670 mg-ml oraaliliuos SPC 2022-07-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lamzede - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Lansoprazoi Cobin 15 mg, 30 mg enterokapseli SPC 2009-01-23

PL

Resepti

Lansoprazoi Lichte 15 mg, 30 mg enterokapseli SPC 2009-01-23

PL

Resepti

Lansoprazol Krka 15 mg, 30 mg enterokapseli, kova SPC 2023-09-14

PL

Resepti

Lansoprazol Uka 15 mg, 30 mg enterokapseli SPC 2009-01-23

PL

Resepti

Lansoprazole Hexal 15 mg, 30 mg enterokapseli, kova SPC 2024-02-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lantus - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Lanvone 15 mg, 30 mg enterokapseli, kova SPC 2023-09-14

PL

Itsehoito

Laxido Appelsiini jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2022-01-19

PL

Itsehoito

Laxido jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2022-01-19

PL

Itsehoito

Laxoberon 2,5 mg kapseli, pehmeä SPC 2023-07-15

PL

Itsehoito

Laxoberon 7.5 mg-ml tipat, liuos SPC 2023-07-15

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  |  Seuraavat 30   >