Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 451 - 480 kokonaismäärästä 557
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sancuso - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sapropterin Dipharma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Saxenda - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Scopoderm 1 mg-72 tuntia depotlaastari SPC 2023-05-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Segluromet - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Semglee - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sialanar - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sibnayal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sitagliptin Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sitagliptin Glenmark 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-08-17

PL

Resepti

Sitagliptin Grindeks 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-10

PL

Resepti

Sitagliptin Hexal 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-15

PL

Resepti

Sitagliptin Krka 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-04-19 Uusi

PL

Resepti

Sitagliptin Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-15

PL

Resepti

Sitagliptin Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg, tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-02

PL

Resepti

Sitagliptin ratiopharm 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-01-13

PL

Resepti

Sitagliptin Sandoz 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-10-31

PL

Resepti

Sitagliptin STADA 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-07-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sitagliptin SUN - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sitagliptin Zentiva 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-17

PL

Resepti

Sitagliptin Zentiva ApS 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-06-12 Uusi

PL

Resepti

Sitagliptin-Metformin Glenmark 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-08-31

PL

Resepti

Sitagliptin-Metformin Grindeks 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-11-10

PL

Resepti

Sitagliptin-Metformin Hexal 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-09-14

PL

Resepti

Sitagliptin-Metformin Krka 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-12-12

PL

Resepti

Sitagliptin-Metformin Orion 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-09-15

PL

Resepti

Sitagliptin-Metformin Pharmathen 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-04-24

PL

Resepti

Sitagliptin-Metformin ratiopharm 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-07-09 Uusi

PL

Resepti

Sitagliptin-Metformin Reddy 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-02-06

PL

Resepti

Sitagliptin-Metformin Sandoz 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-14

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  |  Seuraavat 30   >