Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 331 - 360 kokonaismäärästä 557
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ocaliva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Oltar 1 mg, 2 mg, 3 mg tabletti SPC 2024-01-23

PL

Resepti/itsehoito

Omeprazol ratiopharm 10 mg, 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova SPC 2023-08-14

PL

Resepti

Omeprazol ratiopharm 10 mg, 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova SPC 2023-08-14

PL

Resepti/itsehoito

Omeprazol SanoSwiss 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova SPC 2023-02-21

PL

Resepti

Omestad 10 mg, 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova SPC 2023-02-23

PL

Resepti

Ondansetron Accord 2 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2022-08-15

PL

Resepti

Ondansetron Accord 4 mg, 8 mg injektio-infuusioneste, liuos esitäytetty ruisku SPC 2023-03-07

PL

Resepti

Ondansetron B. Braun 0,08 mg-ml, 0,16 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2022-02-04

PL

Resepti

Ondansetron Fresenius Kabi 0,08 mg-ml, 0,16 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2023-11-23

PL

Resepti

Ondansetron Fresenius Kabi 2 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-02-07

PL

Resepti

Ondansetron Hameln 2 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-08-17

PL

Resepti

Ondansetron Kalceks 2 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2022-08-03

PL

Resepti

Ondansetron STADA 4 mg, 8 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Onglyza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Opfolda - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Oramet 500 mg, 850 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-06-26

PL

Resepti

Oramet-hexal 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-02-29 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Orfadin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Orlistat Sandoz 60 mg kapseli, kova SPC 2021-05-17

PL

Resepti

Orlistat STADA 120 mg kapseli, kova Rx PL 2020-12-10.docx

PL

Resepti

Orlistat Stada 120 mg kapseli, kova SPC 2021-12-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Orphacol - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Osmosal jauhe oraaliliuosta varten SPC 2022-06-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Oxlumo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ozempic - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ozempic - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Palonosetron Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Palonosetron Fresenius Kabi 250 mikrog injektioneste, liuos SPC 2021-11-11

PL

Resepti

Palonosetron Macure 250 mikrog injektioneste, liuos SPC 2021-09-17

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  |  Seuraavat 30   >