Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 361 - 390 kokonaismäärästä 557
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Palonosetron Reig Jofre 250 mikrog injektioneste SPC 2022-08-29

PL

Resepti

Palonosetron Stada 250 mikrog injektioneste, liuos SPC 2021-04-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Palynziq - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Pantoprazol Accord 40 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2021-12-28

PL

Resepti/itsehoito

Pantoprazol Actavis 20 mg enterotabletti SPC 2024-01-26

PL

Resepti

Pantoprazol Actavis 40 mg enterotabletti SPC 2024-01-26

PL

Resepti/itsehoito

Pantoprazol Krka 20 mg enterotabletti SPC 2023-08-23

PL

Resepti

Pantoprazol Krka 40 mg enterotabletti SPC 2023-08-23

PL

Resepti

Pantoprazol Orion 20 mg, 40 mg enterotabletti SPC 2024-01-25

PL

Resepti

Pantoprazol Stada 40 mg enterotabletti SPC 2011-03-03

PL

Resepti

Pantoprazol SUN 40 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2023-05-30

PL

Resepti

Pantoprazol Viatris 20 mg enterotabletti SPC 2023-02-28

PL

Resepti

Pantoprazol Viatris 40 mg enterotabletti SPC 2023-02-28

PL

Resepti

Pantoprazole Kalceks 40 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2023-06-26

PL

Resepti

Pantoprazole Norameda 40 mg injektiokuiva-aine liuosta varten SPC 2023-10-27

PL

Resepti/itsehoito

Pantoprazole ratiopharm 20 mg enterotabletti SPC 2023-11-23 Uusi

PL

Resepti

Pantoprazole ratiopharm 40 mg enterotabletti SPC 2023-11-23 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pantozol Control - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Pariet 10 mg, 20 mg enterotabletti SPC 2022-12-12

PL

Resepti

Pedippi 2 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten SPC 2024-02-28

PL

Itsehoito

Pegorion 12 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2021-08-18

PL

Itsehoito

Pegorion 6 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2021-08-18

PL

Itsehoito

Pegulos 6 g, 12 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2021-10-10

PL

Resepti

Pentasa 1 g depottabletti SPC 2023-03-03

PL

Resepti

Pentasa 1 g peräpuikko SPC 2023-03-03

PL

Resepti

Pentasa 1 g, 2 g, 4 g depotrakeet SPC 2023-03-03

PL

Resepti

Pentasa 1 g, 2 g, 4 g depotrakeet SPC 2023-03-03

PL

Resepti

Pentasa 1 g-100 ml peräruiskesuspensio SPC 2023-03-03

PL

Resepti

Pentasa 500 mg depottabletti SPC 2023-03-03

PL

Itsehoito

Pepcid 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-08-22

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  |  Seuraavat 30   >