Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 558
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Fultium 2740 IU-ml tipat, liuos SPC 2022-01-25

PL

Resepti

Fultium 3200 IU kapseli, pehmeä SPC 2022-01-25

PL

Itsehoito

Fultium 400 IU kapseli, pehmeä SPC 2021-07-16

PL

Resepti

Fultium 800 IU kapseli, pehmeä SPC 2022-01-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Galafold - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Galieve 500 mg - 213 mg - 325 mg oraalisuspensio, annospussi SPC 2021-11-08

PL

Itsehoito

Galieve Mint oraalisuspensio SPC 2021-11-08

PL

Itsehoito

Galieve Mint oraalisuspensio, annospussi SPC 2022-08-30

PL

Itsehoito

Galieve Peppermint purutabletti SPC 2021-11-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Galvus - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Gasterix 15 mg, 30 mg enterokapseli, kova SPC 2023-12-01

PL

Itsehoito

Gaviscon oraalisuspensio SPC 2021-12-10

PL

Itsehoito

Gaviscon purutabletti SPC 2022-01-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Givlaari - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Glidipion (ent. Pioglitazone Actavis Group) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Glimepirid Orion 1, 2, 3, 4, 6 mg tabletti SPC 2013-08-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Glubrava - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Glucophage 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-10-03

PL

Resepti

Glucophage 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-10-03

PL

Resepti

Glycopyrronium Martindale 200 mikrog-ml injektioneste, liuos, SPC 2022-02-09

PL

Resepti

Glykopyrroniumbromidi Accord 200 mikrog-ml injektioneste, liuos SPC 2023-10-12

PL

Resepti

Glyronul 0,2 mg-ml injektioneste, liuos, SPC 2022-07-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Glyxambi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Glyxambi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Granisetron Baxter 1 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-12-14

PL

Resepti

Granisetron Fresenius Kabi 1 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-10-15

PL

Resepti

Granisetron Hameln 1 mg-ml injektio-infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2023-06-19

PL

Resepti

Granisetron Stada 1 mg, 2 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2021-01-25

PL

Resepti

Granisetron Teva 1 mg-1 ml injektio-infuusiokonsentraatti SPC 2012-06-11

PL

Resepti

Hidrasec 10 mg, 30 mg rakeet oraalisuspensiota varten SPC 2021-12-01

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  |  Seuraavat 30   >