Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 481 - 510 kokonaismäärästä 557
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Sitagliptin-Metformin STADA 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-01-16

PL

Resepti

Sitagliptin-Metformin Zentiva 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-10-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sitagliptin/Metformin Hydrochloride Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sitagliptin/Metformin hydrochloride Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sitagliptin/Metformin hydrochloride SUN - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Smoothlax 12 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2022-09-20

PL

Itsehoito

Smoothlax 6 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2022-09-20

PL

Resepti

Somac 20 mg enterotabletti SPC 2023-05-05

PL

Resepti

Somac 40 mg enterotabletti SPC 2023-05-05

PL

Resepti

Somac 40 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2023-05-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Somac Control - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Steglatro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Steglujan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Strensiq - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Suliqua - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Synjardy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tandemact - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Targaxan 550 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-05-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tesavel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Thiamine Sterop 50 mg-ml, 125 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-03-18

PL

Itsehoito

Toilax 2 mg-ml peräruiskesuspensio SPC 2022-05-31

PL

Itsehoito

Toilax 5 mg enterotabletti SPC 2022-12-29

PL

Itsehoito

Toilax yhdistelmäpakkaus, enterotabletti ja peräruiskesuspensio SPC 2022-05-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Toujeo (ent. Optisulin) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trajenta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tresiba - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Trientine Tillomed 167 mg kapseli, kova SPC 2023-08-11

PL

Resepti

Trientine Waymade 200 mg kapseli, kova SPC 2023-02-07

PL

Resepti

TrioBe tabletti SPC 2023-09-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trulicity - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  |  Seuraavat 30   >