Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 481 - 506 kokonaismäärästä 506
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Vistaprep jauhe oraaliliuosta varten SPC 2016-06-16

PL

Itsehoito

Vita-B6 200 mg tabletti SPC 2008-02-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vokanamet - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vpriv - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Wilzin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xelevia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xenical - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xermelo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xigduo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xiliarx - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xultophy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Yargesa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Za_test - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zantac 15 mg-ml oraaliliuos SPC 2019-05-03

PL

Resepti

Zantac 150 mg poretabletti SPC 2019-05-03

PL

Resepti

Zantac 150, 300 mg tabletti SPC 2019-05-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zavesca - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zofran 16 mg peräpuikko SPC 2016-01-28

PL

Resepti

Zofran 2 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2016-01-28

PL

Resepti

Zofran 4, 8 mg tabletti, kalvopäällystenen SPC 2016-01-28

PL

Resepti

Zofran Zydis 4, 8 mg tabletti, kylmäkuivattu SPC 2016-01-28

PL

Resepti/itsehoito

Zolt 15, 30 mg enterokapseli SPC 2017-11-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zomarist - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zynquista - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Zyx Eukalyptus, Minttu ja Sitruuna 3 mg imeskelytabletti SPC 2018-02-28

PL

Itsehoito

Zyx Eukalyptus, Minttu ja Sitruuna 3 mg imeskelytabletti SPC 2018-02-28

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17