Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 241 - 270 kokonaismäärästä 557
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Laxoberon 7.5 mg-ml tipat, liuos SPC 2023-07-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Levemir - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Levolac 670 mg-ml oraaliliuos SPC 2022-07-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Libmeldy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Librax 5 mg - 2.5 mg tabletti, päällystetty SPC 2023-10-13

PL

Resepti

Linagliptin STADA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Liprolog - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Livmarli - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Loargys - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Lopacut 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-04

PL

Resepti

Loperamide Grindeks 2 mg kapseli, kova SPC 2023-04-25

PL

Itsehoito

Loperamide Tenshi 2 mg tabletti, kylmäkuivattu SPC 2024-03-16

PL

Resepti/itsehoito

Lopex 2 mg kapseli, kova SPC 2022-03-15

PL

Itsehoito

Losec 20 mg enterotabletti SPC 2023-03-09

PL

Resepti

Losec MUPS 10 mg, 20 mg enterotabletti SPC 2023-06-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lyumjev - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lyxumia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Magnesiamaito 82,5 mg-ml oraalisuspensio SPC 2021-06-08

PL

Itsehoito

Magnesium Diasporal 400 mg jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2023-06-28

PL

Itsehoito

Magnesium Diasporal 400 mg rakeet, annospussi SPC 2023-06-28

PL

Itsehoito

Makrogoli Orion 12 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2021-08-18

PL

Itsehoito

Makrogoli Orion 6 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2021-08-18

PL

Itsehoito

Malvitona oraaliliuos SPC 2021-10-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mepsevii - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Mesalazin Orion 1 g peräpuikko SPC 2023-01-25

PL

Resepti

Mesalazin Orion 1000 mg enterotabletti SPC 2023-01-25

PL

Resepti

Mesalazin Orion 500 mg enterotabletti SPC 2023-01-25

PL

Resepti

Mesalazin Orion 500 mg peräpuikko SPC 2023-01-25

PL

Resepti

Metforem 1 g tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-08-16

PL

Resepti

Metforem 500 mg, 750 mg depottabletti SPC 2023-08-01

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  |  Seuraavat 30   >