Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 241 - 270 kokonaismäärästä 506
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Laxoberon 7.5 mg-ml tipat SPC 2017-08-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Levemir - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Levolac 670 mg-ml oraaliliuos SPC 2019-04-24

PL

Resepti

Librax 5 mg - 2.5 mg tabletti SPC 2018-05-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Liprolog - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Litalgin injektioneste SPC 2019-04-22

PL

Resepti

Litalgin peräpuikko SPC 2019-04-22

PL

Resepti

Litalgin tabletti SPC 2019-04-22

PL

Itsehoito

Lopacut 2 mg tabletti SPC 2019-08-15

PL

Itsehoito

Lopex 2 mg kapseli SPC 2019-09-05

PL

Itsehoito

Losec 20 mg enterotabletti SPC 2017-03-15

PL

Resepti

Losec Mups 10, 20 mg enterotabletti SPC 2017-03-31

PL

Resepti

Losec Mups 40 mg enterotabletti SPC 2017-03-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lyxumia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Macrogol Sanofi (ent Macrogol Pharos) 10 g jauhe oraaliliuosta varten SPC 2017-08-28

PL

Itsehoito

Magnesiamaito 82.5 mg-ml oraalisuspensio SPC 2017-10-01

PL

Itsehoito

Magnesium Diasporal 400 mg jauhe oraaliliuosta varten SPC 2018-07-19

PL

Itsehoito

Magnesium Diasporal 400 mg rakeet SPC 2017-09-22

PL

Itsehoito

Malvitona oraaliliuos SPC 2014-10-23

PL

Itsehoito

Mega-Calcium 1 g poretabletti SPC 2016-12-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mepsevii - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Mesalazin Orion 500 mg enterotabletti SPC 2019-09-19

PL

Itsehoito

Metalax 10 mg peräpuikko SPC 2014-12-04

PL

Resepti

Metforem 1 g tabletti SPC 2016-11-11

PL

Resepti

Metforem 500, 750 mg depottabletti SPC 2016-11-11

PL

Resepti

Metformin Accord 500 mg depottabletti SPC 2019-02-08

PL

Resepti

Metformin Actavis 500, 850 mg tabletti SPC 2017-05-22

PL

Resepti

Metformin Mylan 500, 850, 1000 mg tabletti SPC 2017-08-02

PL

Resepti

Metformin Orion 500 mg, 750 mg, 1000 mg depottabletti SPC 2019-07-23

PL

Resepti

Metformin Stada 1000 mg tabletti SPC 2017-01-18

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  |  Seuraavat 30   >