Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 91 - 120 kokonaismäärästä 456
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Adrovance - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Adtralza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Adursal 150 mg tabletti PL 2018-04-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Advagraf - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Advantan 0.1 prosenttinen emulsiovoide PL 2019-10-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Advate - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Adynovi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aerinaze - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aerius - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Aerobec 50 mikrog-annos, 100 mikrog-annos inhalaatiosumute, liuos PL 2021-04-29

SPC

Resepti

Aerobec Autohaler 50 mikrog-annos, 100 mikrog-annos inhalaatiosumute, liuos PL 2021-04-29

SPC

Resepti

Aethoxysklerol 10 mg-ml injektioneste, liuos PL 2020-08-28

SPC

Resepti

Aethoxysklerol 30 mg-ml injektioneste, liuos PL 2020-08-28

SPC

Resepti

Aethoxysklerol 5 mg-ml injektioneste, liuos PL 2020-08-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Afinitor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aflunov - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Aforbe 100/6 mikrog/annos, inhalaatiosumute, liuos PL 2023-06-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Afstyla - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Aggrastat 250 mikrog-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2018-11-12

SPC

Resepti

Aggrastat 50 mikrog-ml infuusioneste, liuos PL 2018-11-12

SPC

Itsehoito

Agiocur rakeet PL 2024-04-03

SPC

Itsehoito

Agiolax rakeet PL 2024-04-03

SPC

Resepti

Agomelatine Mylan 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-04-19

SPC

Resepti

Agomelatine ratiopharm 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-05-04

SPC

Resepti

Agomelatine Stada 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-01-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aimovig - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Airapy 100 % lääkkeellinen kaasu, puristettu PL 2021-11-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Airexar Spiromax - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Airomir 0.1 mg-annos inhlalaatiosumute, suspensio PL 2024-02-13

SPC

Resepti

Airomir Autohaler 0.1 mg-annos inhalaatiosumute, suspensio PL 2024-02-13

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  |  Seuraavat 30   >