Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 241 - 270 kokonaismäärästä 463
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Amoxin comp 875 mg/125mg kalvopäällysteinen tabletti PL 2023-08-09

SPC

Resepti

Ampicillin/Sulbactam AptaPharma 1 g / 0,5 g, 2 g / 1 g injektio-/infuusiokuiva-aine liuosta varten PL 2024-06-18 Uusi

SPC

Resepti

Ampikyy 50 mg tabletti PL 2020-07-01

SPC

Resepti

Ampitar 1 g, 2 g, injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten PL 2023-07-07

SPC

Resepti

Ampres 10 mg-ml injektioneste, liuos PL 2020-07-02.docx

SPC

Resepti

Ampres 20 mg-ml injektioneste, liuos PL 2020-07-02.docx

SPC

Resepti

Amroliv 1 g injektio-/infuusiokuiva-aine liuosta varten PL 2023-10-11

SPC

Resepti

Amroliv 2 g injektio-/infuusiokuiva-aine liuosta varten.docx PL 2023-10-11

SPC

Resepti

Amroliv 500 mg injektio-/infuusiokuiva-aine liuosta varten PL 2023-10-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Amsparity - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Amvuttra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Amyvid - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Amzolynic 500 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos PL 2022-06-30

SPC

Resepti

Anafranil 10 mg, 25 mg tabletti, päällystetty, Anafranil Retard 75 mg depottabletti PL 2023-09-30

SPC

Resepti

Anafranil 10 mg, 25 mg tabletti, päällystetty, Anafranil Retard 75 mg depottabletti PL 2023-09-30

SPC

Resepti

Anagrelid Avansor 0.5 mg kapseli PL 2022-07-20

SPC

Resepti

Anagrelid Orion 0,5 mg kapseli, kova PL 2022-04-22

SPC

Resepti

Anagrelide ratiopharm 0,5 mg kapseli, kova PL 2022-09-07

SPC

Resepti

Anagrelide Sandoz 0.5 mg kapseli, kova PL 2023-10-19

SPC

Resepti

Anagrelide Stada 0,5 mg kapseli, kova PL 2022-09-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Anagrelide Viatris (ent. Anagrelide Mylan) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Anapen 150 mikrog injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku PL 2023-07-06

SPC

Resepti

Anastelb 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-10-20

SPC

Resepti

Anastrozol Ratiopharm 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2011-11-24

SPC

Resepti

Anastrozol Sandoz 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-03-24

SPC

Resepti

Anastrozole Teva 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-11-22

SPC

Resepti

Anazol 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-09-11

SPC

Resepti

Andatin 500 mg-500 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten PL 2022-06-08

SPC

Resepti

Angeliq 1mg-2mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-10-10

SPC

Resepti

Angusta 25 mikrog tabletti PL 2023-10-31

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  |  Seuraavat 30   >