Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: a


Pakkausselosteet 1 - 30 kokonaismäärästä 456
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

A-Pen 500 mg, 1 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten PL 2019-06-10

SPC

Resepti

Abacavir Accord 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-10-13

SPC

Resepti

Abacavir-Lamivudin Mylan 600 mg-300 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-11-21

SPC

Resepti

Abacavir-Lamivudine Accord 600 mg-300 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-10-13

SPC

Resepti

Abacavir-Lamivudine Sandoz 600 mg-300 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2024-01-10

SPC

Resepti

Abacavir-Lamivudine Stada 600 mg-300 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-11-22

SPC

Resepti

Abakavir-Lamivudin Mylan Pharma 600 mg-300 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-11-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
ABASAGLAR - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Abbonate 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen PIL 2024-05-13 Uusi

SPC

Resepti

Abboticin 1 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten PL 2023-02-06

SPC

Resepti

Abboticin Novum 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2024-06-03 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Abecma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Abevmy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Abilify - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Abilify Maintena - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Abirateron Avansor 250 mg tabletti, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-02-25

SPC

Resepti

Abirateron Medical Valley 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-07-11

SPC

Resepti

Abirateron Sandoz 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-06-16.doc

SPC

Resepti

Abirateron Sandoz 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-05-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Abiraterone Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Abiraterone Glenmark 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-11-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Abiraterone Krka - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Abiraterone medac 250 mg tabletti, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-06-22.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Abiraterone Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Abiraterone ratiopharm 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-07-21

SPC

Resepti

Abiraterone Stada 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-04-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Abraxane - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Abrysvo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Abseamed - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Absenor 100 mg, 300 mg 500 mg enterotabletti PL 2024-05-02

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  |  Seuraavat 30   >