Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 211 - 240 kokonaismäärästä 456
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Amlodipin Taw Pharma 1 mg-ml oraalisuspensio PL 2023-03-21

SPC

Resepti

Amlodipin-Valsartan Krka 5 mg-320 mg, 10 mg-320 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-06-10

SPC

Resepti

Amlodipin-Valsartan Krka 5 mg-80 mg, 5 mg-160 mg, 10 mg-160 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-06-10

SPC

Resepti

Amlodipin-Valsartan Orion 5 mg-80 mg, 5 mg-160 mg, 10 mg-160 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-06-01

SPC

Resepti

Amlodipin-valsartan Stada 5 mg - 80 mg, 5 mg - 160 mg, 10 mg - 160 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-10-20

SPC

Resepti

Amlodipin-Valsartan-Hydrochlorothiazide Orion 5mg-160mg-12.5mg, 5mg-160mg-25mg, 10mg-160mg-12.5mg, 10mg-160mg-25mg, 10mg-320mg-25mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-03-02

SPC

Resepti

Amlodipine Vitabalans 5 mg, 10 mg tabletti PL 2022-12-12

SPC

Resepti

Amlodipine-Valsartan-Hydrochlorothiazide Krka 5-160-12.5 mg, 5-160-25 mg, 10-160-12.5 mg, 10-160-25 mg, 10-320-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-07-15

SPC

Resepti

Amlodipine-Valsartan-Hydrochlorothiazide Stada 5-160-12.5 mg, 10-160-12.5 mg, 10-320-25 mg tabletti kalvopäällysteinen PL 2022-05-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Amlodipine/Valsartan Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Amlodipine/Valsartan Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Amloratio 5 mg, 10 mg tabletti PL 2023-10-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ammonaps - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Amorion 100 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten PL 2023-02-23

SPC

Resepti

Amorion 50 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten PL 2023-02-23

SPC

Resepti

Amorion 500 mg ja 750 mg kalvopäällysteiset tabletit PL 2023-02-23

SPC

Resepti

AMORION COMP 500 mg-125 mg, 875 mg-125 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-03-02

SPC

Resepti

AMORION COMP 500 mg-125 mg, 875 mg-125 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-03-02

SPC

Resepti

Amorion Comp 80 - 11.4 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten PL 2023-02-23

SPC

Resepti

Amoxicillin MIP Pharma 500 mg , 1000 mg tabletti PL 2023-02-08

SPC

Resepti

Amoxicillin Sandoz 500 mg, 750 mg dispergoituva tabletti PL 2023-06-23

SPC

Resepti

Amoxicillin-Clavulanic acid Bioglan 500 mg-125 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2024-03-26 Uusi

SPC

Resepti

Amoxicillin-Clavulanic acid Bioglan 875 mg-125 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2024-03-26 Uusi

SPC

Resepti

Amoxin 100 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten PL 2023-04-18

SPC

Resepti

Amoxin 500 mg ja 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-02-17

SPC

Resepti

Amoxin comp 50 mg - 12,5 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten PL 2023-08-09

SPC

Resepti

Amoxin comp 500 mg-125 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-08-09

SPC

Resepti

Amoxin comp 80 mg-11,4 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten PL 2023-02-13

SPC

Resepti

Amoxin comp 875 mg/125mg kalvopäällysteinen tabletti PL 2023-08-09

SPC

Resepti

Ampikyy 50 mg tabletti PL 2020-07-01

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  |  Seuraavat 30   >