Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 451 - 458 kokonaismäärästä 458
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Azithromycin Sandoz 40 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten PL 2022-10-21

SPC

Resepti

Azithromycin Sandoz 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-03-11

SPC

Resepti

Azithromycin STADA 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-06-14

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Azomyr - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Azona 50 mg kapseli, kova PL 2020-11-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Azopt - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Azyter 15 mg-g silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus PL 2021-11-08

SPC

Resepti

Azzalure 125 Speywood-yksikköä, injektiokuiva-aine liuosta varten PL 2022-07-04

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16