Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: p


Pakkausselosteet 1 - 30 kokonaismäärästä 384
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Pabal 100 mikrog - ml injektioneste, liuos PL 2023-06-01

SPC

Resepti

Pacligen 6 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2023-02-21

SPC

Resepti

Paclitaxel Accord 6 mg_ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2023-09-04.docx

SPC

Resepti

Paclitaxel Fresenius Kabi 6 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2022-09-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Padcev - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Padviram 600 mg-200 mg-245 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-07-05

SPC

Resepti

Palexia Depot 25 mg depottabletti PL 2020-03-27

SPC

Resepti

Palexia Depot 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg depottabletti PL 2020-03-27

SPC

Resepti

Palexia depot 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg PIL 2010-11-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Palforzia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Paliperidone ratiopharm 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg ja 150mg+100mg injektioneste, depotsuspensio PL 2024-03-01

SPC

Resepti

Paliperidone Stada 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg injektioneste, depotsuspensio, esitäytetty ruisku PL 2024-04-05

SPC

Resepti

Palladon 1.3 mg, 2.6 mg kapseli, kova PL 2023-04-13

SPC

Resepti

Palladon 4 mg, 8 mg, 16 mg, 24 mg depotkapseli, kova PL 2023-04-13

SPC

Resepti

Palladon 50 mg-ml injektio-infuusioneste PL 2022-10-17

SPC

Resepti

Palmeux 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg injektioneste, depotsuspensio, esitäytetty ruisku PL 2024-05-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Palonosetron Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Palonosetron Fresenius Kabi 250 mikrog injektioneste, liuos PL 2021-04-13

SPC

Resepti

Palonosetron Macure 250 mikrog injektioneste PL 2018-09-26

SPC

Resepti

Palonosetron Reig Jofre 250 mikrog injektioneste PL 2022-06-03

SPC

Resepti

Palonosetron Stada 250 mikrog injektioneste PL 2018-03-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Palynziq - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Pamifos 3 mg - ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2022-04-27

SPC

Resepti/itsehoito

Pamol 1000 mg tabletti OTC PL 2021-09-01

SPC

Resepti/itsehoito

Pamol 1000 mg tabletti PL 2021-09-01

SPC

Resepti

Pamol 24 mg-ml oraalisuspensio PL 2024-05-15

SPC

Resepti

Pamol 500 mg tabletti PL 2023-02-20

SPC

Itsehoito

Pamol 500 mg tabletti PL 2023-02-21 (OTC)

SPC

Itsehoito

Pamol F 125 mg, 250 mg dispergoituva tabletti PL 2022-09-19

SPC

Resepti

Pamol F 500 mg tabletti, suussa hajoava PL 2022-09-19

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >