Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: z


Pakkausselosteet 1 - 30 kokonaismäärästä 139
  1  2  3  4  5  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Za_test - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zabdeno - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Zaditen 0.25 mg-ml silmätipat, liuos PL 2021-05-21

SPC

Itsehoito

Zaditen 0.25 mg-ml silmätipat, liuos PL OTC 2021-03-30

SPC

Resepti

Zaditen 0.25 mg-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus PL 2021-06-16

SPC

Itsehoito

Zaditen 0.25 mg-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus PL OTC 2021-10-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zalasta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zaltrap - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Zamisept 1 mg-ml silmätipat, liuos PL 2022-08-03

SPC

Resepti

Zanidip 10 mg ja 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen, PL 2022-11-14

SPC

Resepti

Zanipress 10 mg-10 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-12-19

SPC

Resepti

Zanipress 20 mg-10 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-12-19

SPC

Resepti

Zanipress 20 mg-20 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-10-28

SPC

Resepti

Zanosar 1 g kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos PL 2022-06-13

SPC

Resepti

Zarelle 75 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-03-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zarzio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Zauton 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-12-14

SPC

Resepti

Zavedos 1 mg-ml injektioneste, liuos PL 2021-11-01

SPC

Resepti

Zavedos 5 mg kapseli, kova PL 2021-11-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zavesca - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zavicefta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zebinix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Zeclar 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-11-12

SPC

Resepti

Zeclar 50 mg-ml rakeet oraalisuspensiota varten PL 2021-11-12

SPC

Resepti

Zeclar OD 500 mg säädellysti vapauttava tabletti PL 2021-11-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zeffix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zejula - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zelboraf - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Zeldox 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg kapseli, kova PL 2023-02-27

SPC

Resepti

Zeldox 20 mg-ml injektiokuiva-aine, liuosta varten PL 2022-10-12

  1  2  3  4  5  |  Seuraavat 30   >