Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: j


Pakkausselosteet 1 - 27 kokonaismäärästä 27
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Jadelle 2x75mg implantaatit PL 2021-17-02

SPC

Resepti

Jadelle sine inserter 2x75mg implantaatit PL 2021-17-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Jakavi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Jalra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Janumet - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Januvia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Japol tipat, liuos PL 2022-04-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Jardiance - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Javlor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Jaydess 13.5 mg depotlääkevalmiste, kohtuun PL 2024-04-24 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Jayempi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Jaypirca - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
JCOVDEN - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Jekovit D3 2440 IU-ml tipat, liuos PL 2021-10-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
JEMPERLI - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Jentadueto - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Jevtana - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Jext 150 mikrog, 300 mikrog injektioneste, liuos, esitäytetty kynä PL 2023-08-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Jinarc - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Jivi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Jodix 130 mg tabettil PL 2023-11-03

SPC

Resepti

Joflupaani (123I) ROTOP 74 MBq -ml injektioneste, liuos, PL 2022-12-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Jorveza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Juluca - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Junyelt infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2019-03-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Jylamvo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Jyseleca - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi