Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: e


Pakkausselosteet 1 - 30 kokonaismäärästä 261
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Ebastin Orion 10 mg suussa hajoava tabletti PL 2019-05-07

SPC

Itsehoito

Ebastin Orion 10 mg suussa hajoava tabletti PL OTC 2019-05-07

SPC

Resepti

Ebastin Orion 20 mg suussa hajoava tabletti PL 2019-05-07

SPC

Itsehoito

Ebastin Orion 20 mg suussa hajoava tabletti PL OTC 2019-05-07

SPC

Resepti

Ebetrex 20 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku, ilman turvaneulaa PL 2020-08-03

SPC

Resepti

Ebetrex 20 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku, turvaneulalla PL 2020-08-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ebilfumin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ebixa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ebymect - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ecalta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ecansya (ent. Capecitabine Krka) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Echinaforce tipat, liuos PL 2021-06-18 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Edarbi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Edicis 2 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten PL 2019-02-14.doc

SPC

Resepti

Edipren 5 mg-2.5 mg, 10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg, 40 mg-20 mg depottabletti PL 2020-07-28.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Edistride - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Edluar 5 mg, 10 mg resoribletti PL 2021-05-19

SPC

Resepti

Edronax 4 mg tabletti PL 2017-06-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Edurant - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Eeze spray gel 4 % sumute iholle liuos PL OTC 2015-03-05

SPC

Itsehoito

Eeze Spray Gel 4 prosenttinen sumute iholle PL 2015-03-05

SPC

Resepti

Efavirenz Aurobindo 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-09-24

SPC

Resepti

Efavirenz Sandoz 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-02-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Efavirenz Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Efedrin Aguettant 3 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku PL 2020-11-13

SPC

Resepti

Efedrin Unimedic 5 mg-ml injektioneste, liuos PL 2019-11-29.doc

SPC

Resepti

Efexor Depot 37,5 mg, 75 mg, 150 mg depotkapseli, kova PL 2021-04-06

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >