Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: i


Pakkausselosteet 1 - 30 kokonaismäärästä 194
  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Iasibon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Ibandronat Stada 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-12-01

SPC

Resepti

Ibandronate ratiopharm 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-09-23

SPC

Resepti

Ibandronate ratiopharm 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-02-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ibandronic acid Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ibandronic Acid Sandoz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ibandronic Acid Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ibrance - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ibrance - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Ibumax 200 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-12-19 OTC

SPC

Resepti

Ibumax 200 mg, 400 mg, 600 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-12-19

SPC

Resepti

Ibumax 200 mg, 400 mg, 600 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-12-19

SPC

Resepti

Ibumax Lysin 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-12-19

SPC

Itsehoito

Ibumax Lysin 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-12-19 OTC

SPC

Itsehoito

Ibumax-C 400 mg - 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-12-19

SPC

Resepti

Ibumetin 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2024-05-10 Uusi

SPC

Resepti

Ibuprofen Accord 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-11-15

SPC

Resepti

Ibuprofen Accord 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-11-15

SPC

Resepti

Ibuprofen B. Braun 200 mg infuusioneste, liuos PL 2024-05-07 Uusi

SPC

Resepti

Ibuprofen B. Braun 400 mg infuusioneste, liuos PL 2024-01-19 Uusi

SPC

Resepti

Ibuprofen B. Braun 600 mg infuusioneste, liuos PL 2024-01-19 Uusi

SPC

Itsehoito

Ibuprofen Farmalider 20 mg - ml oraalisuspensio PL 2024-02-16 OTC Uusi

SPC

Resepti

Ibuprofen Farmalider 40 mg - ml oraalisuspensio PL 2024-02-16 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ibuprofen Gen.Orph - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Ibuprofen Zentiva 400 mg, 600 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-04-17

SPC

Itsehoito

Ibusal 200 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-12-12 OTC

SPC

Resepti

Ibusal 400 mg, 600 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-12-12

SPC

Itsehoito

Ibutabs 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-12-12

SPC

Resepti

Ibuver 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2024-01-17

SPC

Itsehoito

Ibuver 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL OTC 2024-01-17

  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >