Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 391 - 420 kokonaismäärästä 456
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Atosiban SUN - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Atriance - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Atrodual sumutinliuos PL 2020-01-31

SPC

Resepti

Atropin 1 mg-ml injektioneste, liuos PL 2023-02-01

SPC

Resepti

Atropin Abboxia 0,5 mg-ml, 1 mg-ml injektioneste, liuos, PL 2024-01-18

SPC

Resepti

Atropin Aguettant 0.1 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku PL 2022-02-17

SPC

Resepti

Atropin Aguettant 0.2 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku PL 2022-02-17

SPC

Resepti

Atropine Accord 0.1 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku PL 2023-11-24

SPC

Resepti

Atrovent 0.25 mg/ml sumutinliuos PL 2019-12-31

SPC

Resepti

Atrovent Comp Eco 20-50 mikrog-annos inhalaatiosumute, liuos PL 2021-04-23

SPC

Resepti

Atrovent Comp sumutinliuos PL 2020-04-24

SPC

Resepti

Atrovent ECO 20 mikrog/annos inhalaatiosumute. liuos PL 2021-04-23

SPC

Resepti

Attadex 5mg, 10mg, 20mg tabletti PIL 2024-03-08

SPC

Resepti

Attentin 10 mg, 20 mg tabletti PL 2023-10-09

SPC

Resepti

Attentin 5 mg tabletti PL 2023-10-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aubagio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Aurorix 150 mg, 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-04-09

SPC

Resepti

Aurorix 150 mg, 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-01-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Avamys - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Avastin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Avaxim injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku PL 2021-10-04

SPC

Resepti

Avelox 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-10-20

SPC

Resepti

Avelox 400 mg-250 ml infuusioneste, liuos PL 2020-03-12.docx

SPC

Resepti

Avezil 10 mg tabletti kalvopäällysteinen PL 2011-09-09

SPC

Resepti

Avezil 5 mg tabletti kalvopäällysteinen PL 2011-09-09

SPC

Resepti

Avitcid 0.025 prosenttinen, 0.05 prosenttinen emulsiovoide PL 2024-02-01 Uusi

SPC

Resepti

Avodart 0.5 mg kapseli, pehmeä PL 2023-05-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Avonex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Axhidrox 2,2 mg-pumpun käyttökerta emulsiovoide PL 2024-06-07 Uusi

SPC

Resepti

Axitinib Avansor 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-03-13

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  |  Seuraavat 30   >