Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: q


Pakkausselosteet 1 - 26 kokonaismäärästä 26
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Qaialdo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Qarziba - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Qdenga - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
QINLOCK - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Qlaira tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-01-31

SPC

Resepti

Qsiva 3.75 mg-23 mg, 7.5 mg-46 mg, 11.25 mg-69 mg, 15 mg-92 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova PL 2024-05-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Qtern - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Qtern - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Quadramet - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Questran 4 g jauhe oraalisuspensiota varten Rx PL 2023-03-29.docx

SPC

Resepti

Questran jauhe PL 2018-11-30

SPC

Resepti

Quetiapin Hexal 50, 150, 200, 300, 400 mg depottabletti PL 2022-10-06

SPC

Resepti

Quetiapin Krka 50 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg depottabletti PL 2021-12-09

SPC

Resepti

Quetiapin Medical Valley 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg depottabletti PL 2023-06-13

SPC

Resepti

Quetiapin Orion 25 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-12-23

SPC

Resepti

Quetiapin ratiopharm 50 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg depottabletti PL 2022-05-23

Resepti

Quetiapine Accord 150 mg depottabletti PL 2021-07-01.doc

SPC

Resepti

Quetiapine Accord 150 mg depottabletti PL 2022-12-15

SPC

Resepti

Quetiapine Accord 25 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-05-23

SPC

Resepti

Quetiapine Accord 50 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg depottabletti PL 2022-12-15

Resepti

Quetiapine Accord 50, 200, 300, 400 mg depottabletti PL 2021-07-01.docx

SPC

Resepti

Quetiapine Teva 25 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-05-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Quinsair - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Quofenix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Qutenza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Quviviq - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi