Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 151 - 180 kokonaismäärästä 458
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Alfuzosin hydrochlorid ratiopharm 10 mg depottabletti PL 2024-04-05 Uusi

SPC

Resepti

Alfuzosin hydrochloride Orion 10 mg depottabletti PL 2023-01-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
ALIMTA - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Alitretinoin Orifarm 10 mg, 20 mg kapseli, pehmeä PL 2020-03-04

SPC

Resepti

Alkeran 2 mg tabletti PL 2017-07-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Alkindi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Allestin 125-50 mikrog-annos nenäsumute, suspensio OTC PIL 2024-03-08

SPC

Resepti

Allestin 125-50 mikrog-annos nenäsumute, suspensio Rx PIL 2024-03-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Alli (ent. Orlistat GSK) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Allonol 100 mg, 300 mg tabletti PL 2023-03-28

SPC

Resepti

Allopurinol Accord 100 mg, 300 mg tabletti PL 2024-02-12

SPC

Resepti

Allopurinol Orion 100 mg, 300 mg tabletti PL 2023-04-10

SPC

Resepti

Alluzience 200 Speywood-yksikköä - ml, injektioneste, liuos PL 2023-03-23

SPC

Resepti

Almogran 12,5 mg tabletti PL 2021-12-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Alofisel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Alomide 1 mg-ml silmätipat, liuos PL 2024-02-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aloxi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Alphagan 0,2 prosenttia (2 mg-ml) silmätipat, liuos PL 2022-04-20

SPC

Resepti

Alprazolam Krka 0.5 mg, 1 mg, 2 mg depottabletti PL 2022-04-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Alprolix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Alprolix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Alprox 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg tabletti PL 2023-06-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Alunbrig - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Alutard SQ Epiteelit injektioneste, suspensio, PL 2022-04-25

SPC

Resepti

Alutard SQ Huonepölypunkit injektioneste, suspensio, PL 2021-03-31

SPC

Resepti

Alutard SQ Siitepölyt injektioneste, suspensio, koivu PL 2021-06-18

SPC

Resepti

Alutard SQ Siitepölyt injektioneste, suspensio, timotei PL 2021-06-18

SPC

Resepti

Alvesco 80 mikrog/annos, 160 mikrog/annos inhalaatiosumute, liuos PL 2021-12-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Alymsys - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Amaryl 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg tabletti PL 2022-10-19

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  |  Seuraavat 30   >