Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 346
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Estradot 25, 37.5, 50, 75, 100 mikrog-24 tuntia depotlaastari SPC 2020-11-25

PL

Resepti

Estrena 1 mg-g geeli SPC 2020-10-27

PL

Resepti

Estring 7,5 mikrog- 24 tuntia depotlääkevalmiste, emättimeen SPC 2020-09-08

PL

Resepti

Estrofem 1 mg kalvopäällysteinen tabletti SPC 2020-08-21

PL

Resepti

Estrofem 2mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-21

PL

Resepti

Estrogel 0,6 mg-g geeli SPC 2020-09-01

PL

Resepti

Estrokad 0,03 mg emätinpuikko SPC 2020-09-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Evista - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Evorel Conti depotlaastari SPC 2020-08-21.doc

PL

Resepti

Evorel Sequi depotlaastari SPC 2020-08-21.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Evra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Expros 0.4 mg säädellysti vapauttava kapseli SPC 2015-02-19

PL

Resepti

Femilar tableti, päällystetty PL 2020-04-28 1.doc

PL

Resepti

Femilar tabletti, päällystetty SPC 2020-04-28.doc

PL

Itsehoito

Femke tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-21.docx

PL

Resepti

Femoden 75µg-30µg tabletti, päällystetty SPC 2020-10-08

PL

Resepti

Femoston 1-10 tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-14

PL

Resepti

Femoston 2-10 tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-14

PL

Resepti

Femoston conti 0.5-2.5 tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-14

PL

Resepti

Femoston conti 1-5 tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-14

PL

Resepti

FI Divigel 0,1 % geeli SPC 2020-07-30

PL

Resepti

Finasterid Orion 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen, SPC 2020-09-12

PL

Resepti

Finasterid ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-05

PL

Resepti

Finasteride Docpharma 5 mg tabletti SPC 2008-01-25

PL

Resepti

Flagyl 500 mg emätinpuikko SPC 2020-06-03.doc

PL

Resepti

Flagyl comp Emätinpuiko SPC 2020 -12-08

PL

Resepti

Fostimon 150 IU-ml injektiokuiva-aine SPC 2019-06-20

PL

Resepti

Fostimon 75 IU-ml injektiokuiva-aine SPC 2019-06-20

PL

Resepti

Fostimon Set 225 IU 300 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2019-03-29.doc

PL

Resepti

Fostimon Set 75 IU-ml 150 IU-ml injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2019-06-20.doc

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >