Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 353
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Emselex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Endovelle 2 mg tabletit SPC 2019-11-27.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Esmya - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Estalis 50 mikrog-250 mikrog per 24 tuntia depotlaastari SPC 2020-02-06

PL

Resepti

Estradot 25, 37.5, 50, 75, 100 mikrog-24 tuntia depotlaastari SPC 2020-02-06

PL

Resepti

Estrena 0,1 prosenttinen geeli SPC 2019-04-09

PL

Resepti

Estring 7.5 mikrog-24 tuntia, depotlääkevalmiste, emättimeen SPC 2020-03-12

PL

Resepti

Estrofem 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-01-21

PL

Resepti

Estrofem 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-01-21

PL

Resepti

Estrogel 0.6 mg/g geeli SPC 2018-12-04

PL

Itsehoito

Estrokad 0,03 mg emätinpuikko SPC 2019-01-22.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Evista - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Evorel Conti depotlaastari SPC 2020-01-16

PL

Resepti

Evorel Sequi depotlaastari SPC 2020-01-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Evra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Expros 0.4 mg säädellysti vapauttava kapseli SPC 2015-02-19

PL

Resepti

Faberka 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-06.docx

PL

Resepti

Faberka 20 mg tabletti, kalvopäällsyteinen SPC 2020-05-06.docx

PL

Resepti

Faberka 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-06.docx

PL

Resepti

Femilar tableti, päällystetty PL 2020-04-28 1.doc

PL

Resepti

Femilar tabletti, päällystetty SPC 2020-04-28.doc

PL

Itsehoito

Femiori 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-12-20.docx

PL

Itsehoito

Femke tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-21.docx

PL

Resepti

Femoden tabletti, päällystetty SPC 2018-11-07

PL

Resepti

Femoston 1-10 tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-27.doc

PL

Resepti

Femoston 2-10 tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-27.docx

PL

Resepti

Femoston conti 0.5-2.5 tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-24.doc

PL

Resepti

Femoston conti 1-5 tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-27.docx

PL

Resepti

Finasterid Orion 5 mg tabletti SPC 2018-07-11

PL

Resepti

Finasterid Ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-06-27

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >