Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 241 - 270 kokonaismäärästä 351
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sildenafil Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sildenafil Teva Pharma 20 mg tabletti SPC 2016-10-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Silodosin Recordati - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Silodyx - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Slinda 4 mg kalvopäällysteinen tabletti SPC 2020-01-27.doc Uusi

PL

Resepti

Solifenacin Accord 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-09-05

PL

Resepti

Solifenacin Krka 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-11-15

PL

Resepti

Solifenacin Mylan 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-02

PL

Resepti

Solifenacin Orion 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-07-11

PL

Resepti

Solifenacin ratiopharm 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2019-06-03

PL

Resepti

Solifenacin Sandoz 5 mg ja 10 mg tabletit SPC 2019-07-15

PL

Resepti

Solifenacin Stada 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2018-06-20

PL

Resepti

Solvetta 0,120mg-0,015 mg per 24 h, depotlääkevalmiste, emättimeen SPC 2019-03-28

PL

Resepti

Spasmo-lyt Depot 60 mg depotkapseli, kova SPC 2017-05-12

PL

Resepti

Spasmo-lyt plus 20 mg tabletti SPC 2016-06-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Spedra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Stefaminelle 0,02 mg-3 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2018-12-05

PL

Resepti

Sustanon 250 injektioneste SPC 2017-08-01

PL

Resepti

Tadalafil Accord 10 mg tabletti SPC 2018-10-29

PL

Resepti

Tadalafil Accord 2.5 mg tabletti SPC 2018-10-29

PL

Resepti

Tadalafil Accord 20 mg tabletti SPC 2017-11-04

PL

Resepti

Tadalafil Accord 5 mg tabletti SPC 2017-08-08

PL

Resepti

Tadalafil Actavis 10 mg tabletti SPC 2017-06-08

PL

Resepti

Tadalafil Actavis 2,5 mg tabletti SPC 2017-06-08

PL

Resepti

Tadalafil Actavis 20 mg tabletti SPC 2017-06-08

PL

Resepti

Tadalafil Actavis 5 mg tabletti SPC 2018-01-10

PL

Resepti

Tadalafil AOP 20 mg tabletti SPC 2019-03-13

PL

Resepti

Tadalafil Krka 10 mg tabletti SPC 2018-04-03

PL

Resepti

Tadalafil Krka 2,5 mg tabletti SPC 2018-01-16

PL

Resepti

Tadalafil Krka 20 mg tabletti SPC 2017-09-08

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >