Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 301 - 330 kokonaismäärästä 351
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Testim 50 mg transdermaaligeeli SPC 2018-09-05

PL

Resepti

Testogel 25 mg-annos geeli SPC 2020-01-13

PL

Resepti

Testogel 50 mg-annos geeli SPC 2020-01-13

PL

Resepti

Tibelia 2,5mg tabletti SPC 2017-08-01

PL

Resepti

Tibocina 2.5 mg tabletti SPC 2019-01-03

PL

Resepti

Tibolon Aristo 2,5 mg tabetti SPC 2019-02-20

PL

Resepti

Tibolon Orifarm 2,5 mg tabletti SPC 2016-02-24

PL

Resepti

Tolterodin Actavis 4 mg depotkapseli SPC 2019-12-16

PL

Resepti

Tolterodin Mylan 4 mg depotkapseli, kova SPC 2012-02-13.doc

PL

Resepti

Tolterodin Pfizer 1 mg, 2 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2020-02-21 Uusi

PL

Resepti

Tolterodin Pfizer 2 mg, 4 mg depotkapseli SPC 2020-02-21.doc Uusi

PL

Resepti

Tolterodin ratiopharm 4 mg depotkapseli SPC 2016-11-09

PL

Resepti

Tolterodine Accord 2 mg, 4 mg depotkapseli SPC 2018-11-26

PL

Resepti

Tolterodine Sandoz 4 mg depotkapseli, kova SPC 2019-09-17.docx Uusi

PL

Resepti

Tostran 2 prosenttinen geeli SPC 2018-12-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Toviaz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tractocile - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Trisekvens tabletti SPC 2016-01-21

PL

Resepti

Trospium Verman 20 mg tabletti SPC 2018-03-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ulipristal Acetate Gedeon Richter - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Ulipristal acetate Stada 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-11-22.doc

PL

Resepti

Urizia 6 mg/0,4 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2015-02-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Urorec - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Vagifem 10 mikrog emätinpuikko, tabletti SPC 2018-05-09

PL

Resepti

Vagiprev 0.120 mg - 0.015 mg per 24 tuntia depotlääkevalmiste, emättimeen SPC 2018-11-30

PL

Resepti

Vardenafil Accord 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletit SPC 2020-02-14 Uusi

PL

Resepti

Vardenafil Krka 5mg, 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-03-01

PL

Resepti

Vardenafil SanoSwiss 10 mg tabletti SPC 2020-01-21 Uusi

PL

Resepti

Vardenafil SanoSwiss 20 mg tabletti SPC 2020-01-21 Uusi

PL

Resepti

Vardenafil SanoSwiss 5 mg tabletti SPC 2020-02-21 Uusi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >