Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 301 - 330 kokonaismäärästä 345
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Tolterodin ratiopharm 4 mg depotkapseli, kova SPC 2020-08-20

PL

Resepti

Tolterodine Accord 2 mg, 4 mg depotkapseli SPC 2018-11-26

PL

Resepti

Tolterodine Sandoz 4 mg depotkapseli, kova SPC 2019-09-17.docx

PL

Resepti

Tostran 2 prosenttinen geeli SPC 2020-04-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Toviaz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tractocile - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Trisekvens kalvopäällysteinen tabletti SPC 2020-07-06

PL

Resepti

Trospium Verman 20 mg tabletti SPC 2018-03-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ulipristal Acetate Gedeon Richter - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Ulipristal acetate Stada 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-11-22.doc

PL

Resepti

Urizia 6 mg/0,4 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2015-02-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Urorec - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Vagidonna 10 mikrog emätinpuikko, tabletti SPC 2020-12-03

PL

Resepti

Vagifem 10 mikrog emätinpuikko, tabletti SPC 2020-07-01

PL

Resepti

Vagiprev ,120 mg-0,015 mg per 24 tuntia, depotlääkevalmiste, emättimeen SPC 2020-03-09.doc

PL

Resepti

Vagirux 0,01 mg emätinpuikko,tabletti SPC 2020-11-05

PL

Resepti

Vardenafil Accord 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletit SPC 2020-02-14

PL

Resepti

Vardenafil Krka 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-02-10

PL

Resepti

Vardenafil Krka 5mg, 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-03-01

PL

Resepti

Vardenafil SanoSwiss 10 mg tabletti SPC 2020-11-10 Uusi

PL

Resepti

Vardenafil SanoSwiss 20 mg tabletti SPC 2020-11-10 Uusi

PL

Resepti

Vardenafil SanoSwiss 5 mg tabletit SPC 2020-11-10 Uusi

PL

Resepti

Vardenafil Stada 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällsyteinen PL 2020-03-18.doc

PL

Resepti

Vardenafil Stada 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällsyteinen SPC 2020-07-23.doc

PL

Resepti

Vesicare 1 mg-ml oraalisuspensio SPC 2020-11-03

PL

Resepti

Vesicare 5 mg ja 10 mg, tabletti kalvopäällysteinen SPC 2020-10-29

PL

Resepti

Veyann 0,02 mg-3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-04-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Viagra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Visanne 2 mg tabletti SPC 2020-04-24

PL

Resepti

Vitaros 2 mg-g ja 3 mg-g emulsiovoide SPC 2019-08-23

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >