Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 345
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Liofora 002mg-3mg tabletti SPC 2020-07-29.docx

PL

Resepti

Livial 2.5 mg tabletti SPC 2020-07-27.docx

PL

Resepti

Lugesteron 100 mg kapseli SPC 2019-08-09

PL

Resepti

Lugesteron 200 mg kapseli SPC 2019-08-09

PL

Resepti

Lugesteron 300 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä SPC 2020-06-11

PL

Resepti

Lugesteron 400 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä SPC 2020-06-11

PL

Resepti

Lumivela 150 mikrog-20 mikrog tabletti, kalvopäällystetty SPC 2019-01-10.doc

PL

Resepti

Lumivela 150 mikrog-30 mikrog tabletti, kalvopäällystetty SPC 2019-01-10.doc

PL

Resepti

Lutinus 100 mg emätinpuikko, tabletti SPC 2019-05-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Luveris - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Lyngonia tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-11-08

PL

Resepti

Lyrinel 5, 10, 15 mg depottabletti SPC 2006-07-03

PL

Resepti

MaitalonCont 0,02 mg- 3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-12-04.doc

PL

Resepti

Marvelon tabletti SPC 2018-12-07

PL

Resepti

Meliane 75µg-20µg tabletti, päällystetty SPC 2020-10-08

PL

Resepti

Menopur 1200 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2019-05-22

PL

Resepti

Menopur 600 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2019-05-22

PL

Resepti

Menopur injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2019-08-08

PL

Resepti

Menovag 10 mikrog emätinpuikko, tabletti SPC 2020-07-30

PL

Resepti

Mercilon tabletti SPC 2018-12-07

PL

Resepti

Microluton 30 mikrog tabletti SPC 2020-01-03

PL

Resepti

Midiana (ent. Ethinylestradiol-Drospirenone Richter) 0.03 mg - 3 mg tabletti SPC 2019-06-12

PL

Resepti

Mifegyne 200 mg tabletti SPC 2019-11-28

PL

Resepti

Mini- pill tabletti SPC 29-04-2020.doc

PL

Resepti

Minulet tabletti, päällystetty SPC 2020-09-17

PL

Resepti

Mirena 20 mikrog-24 tuntia depotlääkevalmiste, kohtuun SPC 2020-04-22

PL

Resepti

Misoone 400 mikrogrammaa, tabletti SPC 2020-10-31

PL

Resepti

Mithraring depotlääkevalmiste, emättimeen 2020-07-30

PL

Resepti

Muse 125 250 500 1000 mikrog virtsatiepuikko SPC 2020-11-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mysildecard - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >