Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 211 - 240 kokonaismäärästä 345
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Progynova 1 mg 2 mg tabletti SPC 2020-08-18.docx

PL

Resepti

Promictan 0.4 mg depottabletti SPC 2020-10-23

PL

Resepti

Propess 10 mg depotlääkevalmiste, emättimeen SPC 2019-05-29.doc

PL

Resepti

Proscar 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-16

PL

Itsehoito

Prostaforce kapseli, pehmeä SPC 2012-03-16

PL

Resepti

Provera 10 mg tabletti SPC 2020-05-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Puregon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Qlaira tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-11-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Raloxifene Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rekovelle - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Revastad 20 mg tabletti SPC 2019-01-29

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Revatio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Rigevidoncont 150 mikrog-30 mikrog tabletti SPC 2020-03-25

PL

Resepti

Rubira 0,02 mg - 3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-02-07

PL

Resepti

Rubira 0,03 mg - 3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-02-07

PL

Resepti

Sawis 2 mg tabletti SPC 2020-06-29.doc

PL

Resepti

Seasonique 150 mikrog-30 mikrog+10 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-27 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Senshio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sequidot depotlaastari SPC 2020-09-15

PL

Resepti

Sildenafil Accord 50 mg, 100 mg tabletti SPC 2018-11-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sildenafil Actavis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sildenafil Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti SPC 2020-07-23.docx

PL

Resepti

Sildenafil Pfizer 25, 50, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-09-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sildenafil ratiopharm - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sildenafil Sandoz 50 mg, 100 mg tabletti SPC 2020-12-17

PL

Resepti

Sildenafil STADA 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sildenafil Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sildenafil Teva Pharma 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Silodosin Recordati - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Silodyx - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >