Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 345
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Gefina 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-11-11

PL

Resepti

Gestinyl 20 mikrog-75 mikrog, 30 mikrog-75 mikrog tabletti SPC 2018-12-10

PL

Resepti

Gestodilat 20 ug-75ug 30ug-75ug tabletti, päällystetty SPC 2020-08-20.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
GONAL-f - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Gracial tabletti SPC 2018-11-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Granpidam - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Gyno-Daktarin 2 prosenttia emätinvoide SPC 2016-11-21

PL

Resepti

Gyno-Daktarin emätinpuikko, kapseli, pehmeä SPC 2020-08-14

PL

Resepti

Harmonet tabletti SPC 2019-09-19

PL

Resepti

Indivina 1 mg- 2,5 mg, 1 mg - 5 mg, 2 mg - 5 mg tabletti SPC 2020-11-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Intrarosa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Invicorp 25 mikrog-2 mg injektioneste SPC 2017-07-01

PL

Resepti

Jadelle 2 x 75 mg implantaatti SPC 2018-11-21

PL

Resepti

Jadelle Sine Inserter 2 x 75 mg implantaatti SPC 2018-11-21

PL

Resepti

Jaydess 13.5 mg depotlääkevalmiste, kohtuun SPC 2019-05-06.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kentera (ent. Oxybutynin Nicobrand) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Klimedix 1 mg-2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-09-17

PL

Resepti

Kliogest kalvopäällysteinen tabletti SPC 2020-07-06

PL

Resepti

Kyleena 19,5 mg depotlääkevalmiste, kohtuun SPC 2020-06-30.docx

PL

Resepti

Laurina 28 tabletti SPC 2018-12-03

PL

Resepti

Laurina tabletti SPC 2018-12-03

PL

Resepti

Lencya 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-10.doc

PL

Resepti

Lenzetto 1,53 mg-suihke transdermaalisumute, liuos SPC 2020-09-18

PL

Resepti

Levesia100 mikrog- 20 mikrog kalvopäällysteinen tabletti SPC 2020-03-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Levitra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Levodonna 1,5mg tabletti SPC 2019-03-21

PL

Itsehoito

Levonorgestrel Stada 1,5 mg tabletti SPC 2018-12-10

PL

Resepti

Linatera 0.02 mg - 3 mg tabletti SPC 2018-11-27

PL

Resepti

Linatera 002mg-3mg tabletti PL 2020-07-29.docx

PL

Resepti

Linatera 002mg-3mg tabletti SPC 2020-07-29.docx

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >