Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 271 - 300 kokonaismäärästä 351
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Tadalafil Krka 5 mg tabletti SPC 2018-01-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tadalafil Lilly - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tadalafil Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Tadalafil Orion 10 mg tabletti SPC 2020-01-15 Uusi

PL

Resepti

Tadalafil Orion 20 mg tabletti SPC 2020-01-15 Uusi

PL

Resepti

Tadalafil Orion 5 mg tabletti SPC 2019-08-21

PL

Resepti

Tadalafil ratiopharm 10 mg tabletti SPC 2018-04-05

PL

Resepti

Tadalafil ratiopharm 20 mg tabletti SPC 2018-04-05

PL

Resepti

Tadalafil ratiopharm 5 mg tabletti SPC 2017-11-27

PL

Resepti

Tadalafil Sandoz 2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2018-03-14

PL

Resepti

Tadalafil Stada 10 mg tabletti SPC 2018-01-26

PL

Resepti

Tadalafil Stada 20 mg tabletti SPC 2018-01-26

PL

Resepti

Tadalafil Stada 5 mg tabletti SPC 2018-01-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Talmanco - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Tamictor 0.4 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2015-06-25

PL

Resepti

Tamsact 0.4 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2019-04-04

PL

Resepti

Tamsu-Anlini 0,4 mg säädellysti vapauttava kapseli SPC 2015-08-03

PL

Resepti

Tamsucinfa 0,4 mg säädellysti vapauttava kapseli SPC 2015-08-03

PL

Resepti

Tamsugaran 0,4 mg säädellysti vapauttava kapseli SPC 2015-08-03

PL

Resepti

Tamsulogen 0.4 mg säädellysti vapauttava kapseli SPC 2016-06-09

PL

Resepti

Tamsulosiinihydrokloridi Krka 0.4 mg säädellysti vapauttava kapseli SPC 2015-11-02

PL

Resepti

Tamsulosiinihydrokloridi Orion 0.4 mg depotkapseli SPC 2017-12-04

PL

Resepti

Tamsulosiinihydrokloridi Sandoz 0.4 mg säädellysti vapauttava kapseli SPC 2019-12-12

PL

Resepti

Tamsumin 0,4 mg säädellysti vapauttava kapseli SPC 2015-10-22

PL

Resepti

Tamsupli 0,4 mg säädellysti vapauttava kapseli SPC 2015-08-03

PL

Resepti

Tamsurion 0.4 mg depotkapseli SPC 2017-03-08

PL

Resepti

Tasminetta 0,02 mg_3 mg tabletti SPC 2020-02-20

PL

Resepti

Tasminetta 0,03 mg_3 mg tabletti SPC 2020-02-20

PL

Resepti

Terolut 10 mg tabletti SPC 2018-03-15

PL

Resepti

Testavan 20 mg -g transdermaaligeeli SPC 2019-06-03

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >