Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 318
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Memantine Merz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Memantine Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Memantine ratiopharm - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Memantine ratiopharm GmbH 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-01-30.docx

PL

Resepti

Memantine ratiopharm GmbH 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, tabletti, kalvopäällysteinen aloituspakkaus SPC 2023-04-25.docx

PL

Resepti

Memantine Sandoz 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-19

PL

Resepti

Menopur 1200 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2019-05-22

PL

Resepti

Menopur 600 IU ,1200 IU injektioneste,liuos, esitäytetty kynä PL 2021-06-09

PL

Resepti

Menopur 600 IU ,1200 IU injektioneste,liuos, esitäytetty kynä SPC 2021-06-09

PL

Resepti

Menopur 600 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2019-05-22

PL

Resepti

Menopur injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2019-08-08

PL

Resepti

Menovag 10 mikrog emätinpuikko, tabletti SPC 2022-01-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
MenQuadfi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Mentixa 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Menveo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mepact - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Mepidental 30 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-05-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mepsevii - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Mercaptopurin Orion 50 mg tabletti SPC 2022-09-26

PL

Resepti

Mercilon tabletti SPC 2022-05-30

PL

Resepti

Meriofert 75 IU, 150 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2021-05-19

Resepti

Meriofert 900 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten PL 2022-12-22

Resepti

Meriofert 900 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2022-12-22

PL

Resepti

Merocarb 1 g injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2021-10-08

PL

Resepti

Merocarb 500 mg injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2022-10-14

PL

Resepti

Meronem 500 mg, 1 g injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2024-05-02

PL

Resepti

Meropenem B. Braun 500 mg, 1 g infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2024-02-12

PL

Resepti

Meropenem Kalceks 500 mg, 1g, injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2023-02-07

PL

Resepti

Meropenem Medical Valley 500 mg, 1 g injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2021-12-08

PL

Resepti

Meropenem Qilu 500 mg, 1 g injektio-/infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2023-01-20

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >