Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 294
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Memantine Merz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Memantine Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Memantine ratiopharm - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Memantine Sandoz 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-02-07

PL

Resepti

Menopur 1200 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2019-05-22

PL

Resepti

Menopur 600 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2019-05-22

PL

Resepti

Menopur injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2019-08-08

PL

Resepti/itsehoito

Menovag 10 mikrogrammaa emätinpuikot, tabletti SPC 2020-01-29.doc

PL

Resepti

Mentixa 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Menveo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mepact - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mepsevii - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Mercaptopurin Orion 50mg tabletti SPC 2020-07-13.doc

PL

Resepti

Mercilon tabletti SPC 2018-12-07

PL

Resepti

Meropenem Accord 500 mg, 1 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2018-09-05

PL

Resepti

Meropenem Stada 500 mg, 1 g injektio- infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2018-08-15

PL

Resepti

MEROPENEM SUN 500 mg, 1 g injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2019-08-26.docx

PL

Resepti

Mesalazin Orion 1 g peräpuikko SPC 2020-02-24

PL

Resepti

Mesalazin Orion 500 mg enterotabletti SPC 2020-02-04

PL

Resepti

Mesalazin Orion 500 mg peräpuikko SPC 2020-02-24

PL

Resepti

Mestinon 10 mg, 60 mg tabletti SPC 2020-05-06.docx

PL

Resepti

Meta-Iodobenzylguanidine(I-131) diagnostiseen käyttöön 9.25 - 18.5 MBq-ml injektioneste SPC 2018-11-14

PL

Resepti

Meta-Iodobenzylguanidine(I-131) terapeuttiseen käyttöön 185 MBq - 740 MBq-ml infuusioneste SPC 2018-11-14

PL

Resepti

Metadon Abcur 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2019-04-01

PL

Resepti

Metadon Abcur 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2019-04-01

PL

Resepti

Metadon Nordic Drugs 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg, 35 mg, 40 mg 45 mg, 50 mg, 55 mg, 60 mg, 70 mg, 80 mg, 90 mg, 100 mg, 110 mg, 120 mg, 130 mg, 140 mg, 150 mg, 160 mg, 170 mg, 180 mg, 190 mg, 200 mg oraaliliuos SPC 2020-08-17

PL

Itsehoito

Metalax 10 mg peräpuikko SPC 2014-12-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Metalyse - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Metforem 1 g tabletti SPC 2016-11-11

PL

Resepti

Metforem 500, 750 mg depottabletti SPC 2016-11-11

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >