Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 241 - 270 kokonaismäärästä 295
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Movicol Chocolate jauhe oraaliliuosta varten SPC 2019-03-06

PL

Itsehoito

Movicol jauhe oraaliliuosta varten SPC 2019-03-06

PL

Resepti

Movicol Junior Chocolate jauhe oraaliluosta varten SPC 2019-03-06

PL

Resepti

Movicol Junior Plain jauhe oraaliluosta varten SPC 2019-04-15

PL

Itsehoito

Movicol Plain jauhe oraaliliuosta varten SPC 2019-03-06

PL

Itsehoito

Movicol Ready to Take oraaliliuos SPC 2019-07-05

PL

Itsehoito

Moviprep appelsiini, jauhe oraaliliuosta varten SPC 2018-11-02

PL

Itsehoito

Moviprep jauhe oraaliliuosta varten SPC 2018-11-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Movymia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Moxalole jauhe oraaliliuosta varten SPC 2019-06-12 Uusi

PL

Resepti

Moxifloxacin Double-E Pharma 400mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-02-10

PL

Resepti

Moxifloxacin Fresenius Kabi 400 mg-250 ml infuusioneste, liuos SPC 2019-02-21

PL

Resepti

Moxifloxacin Krka 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-12-10

PL

Resepti

Moxifloxacin Krka 400 mg-250 ml infuusioneste, liuos SPC 2018-12-07

PL

Resepti

Moxifloxacin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-10-19

PL

Resepti

Moxifloxacin Orion 400 mg-250 ml infuusioneste, liuos SPC 2018-10-19

PL

Resepti

Moxifloxacin Stada 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-02-14

PL

Resepti

Moxonidin ratiopharm 0.2 mg, 0.4 mg tabletti SPC 2018-09-24

PL

Resepti

Moxonidin Stada 0,2mg, 0,4mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2015-03-12.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mozobil - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Mucomyst 200 mg poretabletti SPC 2017-06-01

PL

Itsehoito

Mucoratio 200 mg poretabletti SPC 2019-03-06

PL

Resepti/itsehoito

Mucovin 0.8 mg-ml oraaliliuos SPC 2019-07-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Multaq - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Multibic 2 mmol/L kalium hemodialyysi-/hemofiltraationeste SPC 2018-02-01

PL

Resepti

Multibic 3 mmol/L kalium hemodialyysi-/hemofiltraationeste SPC 2018-02-01

PL

Resepti

Multibic 4 mmol/L kalium hemodialyysi-/hemofiltraationeste SPC 2018-02-01

PL

Resepti

Multibic kaliumvapaa hemodialyysi-/hemofiltraationeste SPC 2018-02-01

PL

Resepti

Multihance 334 mg-ml injektioneste, liuos esitäytetty ruisku SPC 2017-11-23

PL

Resepti

Multihance 334 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2017-11-23

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >