Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 241 - 270 kokonaismäärästä 318
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Montelukast Organon 5 mg purutabletti SPC 2023-04-21

PL

Resepti

Montelukast Orion 10 mg tabletti SPC 2024-01-02

PL

Resepti

Montelukast Orion 5 mg purutabletti SPC 2024-01-02

PL

Resepti

Montelukast ratiopharm 10mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-04

PL

Resepti

Montelukast ratiopharm 4 mg purutabletti SPC 2022-06-03

PL

Resepti

Montelukast ratiopharm 5 mg purutabletti SPC 2022-06-03

PL

Resepti

Montelukast Sandoz 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-01-09

PL

Resepti

Montelukast Sandoz 4 mg rakeet SPC 2024-01-09

PL

Resepti

Montelukast Stada 4 mg, 5 mg purutabletit, 10 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2010-10-25

PL

Resepti

Montelukast Symphar 4 mg, 5 mg purutabletti, 10 mg tabletti SPC 2010-02-23 .doc

PL

Resepti

Monuril 3 g rakeet oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2024-03-04

PL

Resepti

Morphin 2 mg-ml injektioneste SPC 2023-12-12

PL

Resepti

Morphin 20 mg-ml injektioneste SPC 2023-12-12

PL

Resepti

Motifene Dual 75 mg depotkapseli SPC 2022-10-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mounjaro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Moventig - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Movicol Appelsiini konsentraatti oraaliliuosta varten SPC 2023-05-02

PL

Itsehoito

Movicol Chocolate jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2023-04-06

PL

Itsehoito

Movicol jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2023-04-06

PL

Resepti

Movicol Junior Chocolate jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2023-04-06

PL

Resepti/itsehoito

Movicol Junior Plain jauhe oraaliluosta varten, annospussi SPC 2023-04-06

PL

Itsehoito

Movicol Plain jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2023-04-06

PL

Itsehoito

Movicol Ready to Take oraaliliuos, annospussi SPC 2023-03-24

PL

Itsehoito

Moviprep Appelsiini jauhe oraaliliuosta varten SPC 2024-05-15

PL

Itsehoito

Moviprep jauhe oraaliliuosta varten SPC 2024-05-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Movymia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Moxalole jauhe oraaliliuosta varten SPC 2022-10-12

PL

Resepti

Moxifloxacin Fresenius Kabi 400 mg - 250 ml infuusioneste, liuos SPC 2021-09-24

PL

Resepti

Moxifloxacin Krka 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-04-28 Uusi

PL

Resepti

Moxifloxacin Krka 400 mg-250 ml infuusioneste, liuos SPC 2021-11-30

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >