Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 211 - 240 kokonaismäärästä 318
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Mitomycin Substipharm 20 mg, jauhe ja liuotin liuosta varten, virtsarakkoon SPC 2023-06-09

PL

Resepti

Mitoxantron Ebewe 2 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2020-11-11

PL

Resepti

Mivacron 2 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-01-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mixtard - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Mobic 15 mg tabletti SPC 2023-06-19

PL

Resepti

Mobic 7.5 mg tabletti SPC 2023-06-19

PL

Itsehoito

Mobilat emulsiovoide SPC 2024-01-30

PL

Itsehoito

Mobilat geeli SPC 2024-01-30

PL

Resepti

Modafinil Orion 100 mg, 200 mg tabletti SPC 2022-07-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Modigraf - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Molnex 10 mg-ml, 20 mg-ml injektioneste,liuos SPC 2024-01-12

PL

Resepti/itsehoito

Momesonex 50 mikrog-annos nenäsumute, suspensio SPC 2023-10-05

PL

Resepti/itsehoito

Mometason Orion 50 mikrog-annos nenäsumute, suspensio SPC 2021-05-26

PL

Resepti/itsehoito

Mommox 50 mikrog-annos nenäsumute, suspensio SPC 2021-02-11

PL

Resepti

Monofer 100 mg-ml injektio--infuusioneste, liuos SPC 2022-07-13

PL

Resepti

Monopex 1 mg-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2021-08-25

PL

Resepti

Monoprost 50 mikrog-ml silmätipat, liuos SPC 2022-05-02

PL

Resepti

Monoprost 50 mikrog-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2022-03-09

PL

Resepti

Montelukast Accord 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-07-27

PL

Resepti

Montelukast Accord 4 mg purutabletti SPC 2022-10-17

PL

Resepti

Montelukast Accord 5 mg purutabletti SPC 2022-10-17

PL

Resepti

Montelukast Apotex 4 mg, 5 mg purutabletit, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2010-09-03

PL

Resepti

Montelukast Helm 5 mg purutabletit SPC 2010-12-10.doc

PL

Resepti

Montelukast Krka 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-30

PL

Resepti

Montelukast Krka 4 mg purutabletti SPC 2021-11-30

PL

Resepti

Montelukast Krka 5 mg purutabletti SPC 2021-11-30

PL

Resepti

Montelukast Mylan 5mg purutabletti SPC 2021-02-12

PL

Resepti

Montelukast Organon 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-04-21

PL

Resepti

Montelukast Organon 4 mg purutabletti SPC 2023-04-21

PL

Resepti

Montelukast Organon 4 mg rakeet SPC 2023-04-21

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >