Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 271 - 294 kokonaismäärästä 294
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Multihance 334 mg/ml injektioneste, liuos, SPC 2020-05-18.doc

PL

Resepti

Muse 125, 250, 500 ja 1000 mikrog virtsatiepuikko SPC 2016-02-23

PL

Resepti

Mutaflor 2.5-25x10³x10³x10³ CFU enterokapseli, kova SPC 2015-06-05

PL

Resepti

Mutaflor oraalisuspensio SPC 2020-02-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mvasi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mvasi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Myalepta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mycamine - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Myclausen - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Mycophenolate Mofetil Accord 250 mg kapseli, kova SPC 2019-04-29

PL

Resepti

Mycophenolate Mofetil Accord 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-03-01

PL

Resepti

Mycophenolate mofetil Orion 500 mg tabletti SPC 2015-04-10

PL

Resepti

Mycophenolate Mofetil Sandoz 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-11-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mycophenolate mofetil Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Mydrane 0.2 mg-ml + 3.1 mg-ml + 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-06-20

PL

Resepti

Mydriasert 0.28 mg-5.4 mg silmälamelli SPC 2020-02-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Myfenax - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Myfortic 180, 360 mg enterotabletti SPC 2019-12-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mylotarg - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Myocet liposomal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Myoview 230 mikrog valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2019-04-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Myozyme - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mysildecard - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mysimba - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10